MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Chia sẻ: meomayhaman

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số : TP/HTNNg-2003-KH.1

Nội dung Text: MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Mẫu số : TP/HTNNg-2003-KH.1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ảnh bên nam 4x6 cm Ảnh bên nữ 4x6 cm

(Chụp chưa quá (Chụp chưa quá

6 tháng) 6 tháng)
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố....................................................
NAM NỮ
Người khai
Họ và tên


Ngày tháng năm sinh


Nơi sinh


Dân tộc


Quốc tịch


Nghề nghiệp


Quê quán (1)Nơi cư trú (2)


Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ
hợp lệ thay thế (3)


SốNơi cấp


Ngày, tháng, năm cấp
Kết hôn lần thứ
Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của
chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình Việt Nam
và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.
(Làm tại).........., ngày.........tháng.....năm.................

Nam Nữ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ
tên)
Chú thích:

(1)Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo
nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong tr ường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì
theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.

(2)Ghi theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi
theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú.......”.

(3)Ghi rõ loại giấy tờ.

(4)Đối với công dân Việt Nam, thì do UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ
quan/tổ chức nơi công tác xác nhận theo quy định của pháp luật về hộ tịch; đối
với người nước ngoài, thì do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản