Mẫu tờ khai ký việc nhận cha mẹ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
191
lượt xem
24
download

Mẫu tờ khai ký việc nhận cha mẹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai ký việc nhận cha mẹ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai ký việc nhận cha mẹ

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA,MẸ (Dùng cho trừờng hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên) Kính gửi:………………………………………………………………… Họ và tên người khai:………………………………………………………………………………….. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: .................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………….. Quan hệ với người nhận cha/mẹ:............................................................................................................ Đề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người có tên dưới đây : Họ và tên:……………………………………………………………...Giới tính:………………………. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………... Dân tộc:…………………………………Quốc tịch:…………………………………………………….. Nơi thường trú/tạm trú (1): ......................................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………….. Là cha/mẹ của người có tên dưới đây: Họ và tên:……………………………………………………………...Giới tính:………………………. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………... Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………. Dân tộc:…………………………………Quốc tịch:…………………………………………………….. Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………….. Tôi cam đoan việc nhận …………………….của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký. Làm tại…………………………………….ngày……..tháng……năm….. Người khai ……………… Chú thích: (1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản