Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

2
934
lượt xem
200
download

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn muốn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hay bảo hiểm thất nghiệp nhưng bạn không biết phải viết tờ khai tham gia như thế nào. Cùng tham khảo "Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp" bên dưới nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc M u s : 01-TBH (Ban h nh k m theo CV số TỜ KHAI 1615/BHXH-CSXH ng y 02/6/2009 của THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, Mã số: A. NGƯỜI LAO ĐỘNG: 1. Họ và tên:____________________________________________ Nam Nữ 2. Ngày tháng năm sinh: ____/____/________, Dân tộc:_________, Quốc tịch:_________ 3. Nguyên quán:___________________________________________________________ 4. Nơi cư trú (Nơi thường trú hoặc tạm trú):______________________________________ 5. Chứng minh thư số:_____________ nơi cấp:______________ ngày cấp:___/___/_____ 6. Hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc): Số_________ngày_____/ tháng____/ năm _______ có hiệu lực từ ngày____/ tháng_____/ năm ___Loại hợp đồng____________ 7. Chức vụ, chức danh nghề: _________________________________________________ 8. Cơ quan, đơn vị: _________________________________________________________ 9. Địa chỉ:________________________________________________________________ 10. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ______________________________________ 11. Đối tượng hưởng BHYT mức 12. Quá trình đóng, chưa hưởng BHXH một lần và BH thất nghiệp: Từ Đến Cấp bậc, chức vụ, chức danh Phụ cấp Tiền lương, tháng/nătháng/nă nghề, công việc, nơi làm việc Chức TN TN Ghi chú tiền công Khác m m (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ) vụ VK nghề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cam kết: Những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. ............, ngày ....... tháng ....... năm 20..... Người khai (Ký ghi rõ họ tên)
  2. B. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: Cơ quan, đơn vị, tổ chức......................................................................................................... sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của ông (bà)................................................................ xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng. ............, ngày ....... tháng ....... năm 20..... Người sử dụng lao động (Ký và đóng dấu) C. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI: Bảo hiểm xã hội.......................................... sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc của cá nhân ông (bà) ............................................. xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng. ............, ngày ....... tháng ....... năm 20..... Cán bộ thẩm định Giám đốc BHXH (Ký ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu) Ghi chú:. - Mẫu 01-TBH do người lao động kê khai, lập 03 bản đầy đủ, trung thực các chỉ tiêu liên quan gửi người sử dụng lao động.
Đồng bộ tài khoản