MẪU TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (Dùng cho tổ chức)

Chia sẻ: duahau0hat

Mẫu số: 02/TK-SDDPNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản