Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
183
lượt xem
34
download

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tờ khai thuế tài nguyên [01] Kỳ tính thuế: tháng ........ năm ....... [02] Người nộp thuế: .................................................................................................................................................................................................... [03] Mã số thuế: .......................................................................................................................................................................................................... [04] Địa chỉ: ............................................................[05] Quận/huyện:........................................[06] Tỉnh/ Thành phố: ........................................... [07] Điện thoại: ..................................................... [08] Fax: ................................................... [09] E-mail: .......................................................... Đơn vị tiền: Việt Nam đồng Sản lượng tài Mức thuế TN nguyên thương Giá tính ấn định trên 1 Thuế TN dự Thuế TN phát phẩm khai thác Thuế đơn vị tài Thuế TN phát STT Tên loại tài nguyên thuế đơn vị kiến được miễn sinh phải nộp suất nguyên sinh trong kỳ ĐVT Sản lượng tài nguyên giảm trong kỳ trong kỳ (8) = (4) x (5) x (6) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 (10) = (8) - (9) hoặc (8) = (4) x (7) Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. ............ , ngày ......tháng .... ...năm .... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 7
  2. 8
Đồng bộ tài khoản