Mẫu tờ khai thuế tài nguyên (Dành cho cơ sở thu mua tài nguyên nộp thay cho người khai thác)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
212
lượt xem
43
download

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên (Dành cho cơ sở thu mua tài nguyên nộp thay cho người khai thác)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai thuế tài nguyên (Dành cho cơ sở thu mua tài nguyên nộp thay cho người khai thác) Mẫu số: 02/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai thuế tài nguyên (Dành cho cơ sở thu mua tài nguyên nộp thay cho người khai thác)

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/TAIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) tờ khai thuế tài nguyên (Dành cho cơ sở thu mua tài nguyên nộp thay cho người khai thác) [01] Kỳ tính thuế: tháng ....... năm 200 ...... [02] Người nộp thuế: ............................................................................................................................................................................. [03] Mã số thuế: .................................................................................................................................................................................... [04] Địa chỉ: ...............................................[05] Quận/huyện:..............................[06] Tỉnh/ Thành phố: ............................................. [07] Điện thoại: .........................................[08] Fax: ............................................[09] E-mail: .............................................................. Đơn vị tiền: Việt Nam đồng Sản lượng tài nguyên Giá tính thuế Mức thuế TN ấn STT Tên loại tài nguyên thương phẩm thu mua đơn vị tài Thuế suất định trên 1 đơn vị Thuế TN phải nộp nguyên tài nguyên ĐVT Sản lượng (8) = (4) x (5) x (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) hoặc (8) = (4) x (7) Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. ............ , ngày ......tháng .... ...năm .... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
  2. ố: 02/TAIN m theo Thông tư 7/TT-BTC ngày ủa Bộ Tài chính)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản