MẪU TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: tet_tay

Mẫu số: 03/TKTH-SD (Ban hành kèm theo Thô 153/2011 /TT-BTC ngày 1 của Bộ Tài chính ) TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản