Mẫu tờ khai xin việc

Chia sẻ: ghost84

Ưng viên cung cấp đầy đủ các thông tin trong mẫu tờ khai này. Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tập đoàn, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động và các quy định của Tập đoàn và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.

Nội dung Text: Mẫu tờ khai xin việc

CỘNG HOÃ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày ……tháng ……năm 200…..

TỜ KHAI XIN VIỆC
(Ưng viên cung cấp đầy đủ các thông tin trong mẫu tờ khai này)
MS:…….
THÔNG TIN CHUNG
….
Họ và Tên:             nữ
 Nam Ngày sinh: …../ …../ ……
Dân tộc: Chiều cao: Cân nặng:
Tôn giáo:
Nơi sinh:


Tel (kh¸c): 
Tel (NR): Mobil: Email:

Quê quán:                    

Hộ khẩu thường trú:


Nơi ở hiện nay:

Địa chỉ liên hệ:

CMND số: Ngày cấp: …../ …../ ………. Nơi cấp:

Tình trạng hôn nhân:

Thành phần gia đinh (Cha, mẹ, anh chị em ruột, vợ, con):
Họ và tên Quan hệ Tuổi Nghề nghiệp, nơi làm việc Ghi chú
Ghi râ nghÒ nghiÖp vµ tªn c¬ quan vî:


Anh/Chị biết thông tin về tuyển dụng qua:  Báo chí  Qua Internet  Người quen trong Tập đoàn 
Khác

Người giới thiệu (cá nhân, cơ
quan): .......................................................... ............................................................
..................................................................................................................................................................................
Anh/Chị có người quen trong Tập đoàn không? (Nếu có ghi cụ thể):
……………………………………………

CÔNG VIỆC MONG MUỐN-1-
Nguyện vọng 1: …………………………………….. Ngày có thể bắt đầu: Mức lương mong muốn:
Nguyện vọng 2: ……………………………………QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Trung học hoặc các loại hình đào tạo khác (Trung học kỹ thuật hoặc dạy nghề) (nếu không học
Cao đẳng, Đại học)

Tên trường, Thành phố, Xếp
Loại hình
Từ đến
năm năm Chuyên ngành
tháng tháng đào tạo
Quốc gia loại
2. Cao đẳng, Đại học:

Tên trường, Thành phố, Quốc gia Từ đến Loại hình Xếp loại
năm năm Chuyên ngành
đào tạo
tháng tháng
3. Sau đại học:

Tên trường, Thành phố, Xếp
Loại hình
Từ đến
Năm Năm Chuyên ngành
đào tạo
Quốc gia loại
tháng tháng
4. Khả năng sử dụng ngoại ngữ:

Viết Dịch
Nghe Nói
Ngoại ngữ Tốt Yế Tốt Yế Tốt Yế Tốt Yế
Khá TB Khá TB Khá TB Khá TB
u u u u
-2-
5. Khả năng về tin học:
Mức độ thành thạo
Khả năng sử dụng các phần mềm Bằng cấp, chứng chỉ
Bình
Thành thạo Yếu
6. Chứng chỉ, bằng khác (chứng chỉ hay bằng):
Từ Đến ngày/tháng/ Bằng cấp,
Tên cơ sở đào tạo Xếp loại
Chuyên ngành
chứng chỉ
ngày/tháng/năm năm
7. Các thành tích nổi trội trong quá trình học tập:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Khen
Công ty/Địa chỉ/Người Chức danh
thưởng
phụ trách
Thời gian (của bản Mức Lý do thôi
trực Mô tả công việc / kỷ
thân tại lương việc
tiếp/điện luật
đó)
thoại (nêu có)
-3-
BẠN ĐÃ TỪNG THAM GIA ỨNG TUYỂN VÀO TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG CHƯA (KỂ CẢ ĐƠN VỊ
THÀNH VIÊN)?
Chưa ứng tuyển Đã ứng tuyển
Nếu đã ứng tuyển xin nêu chi tiết(Thời gian,vị trí, đơn vị ứng tuyển): …………………………..
…………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
BẠN CÓ SẴN SÀNG ĐI CÔNG TÁC DÀI HẠN KHÔNG: Có Không
Nếu có ban có thể đi công hạn tại tỉnh, vực
tác dài các khu nào?
……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP CỦA BẠN:
- Trong 01 năm tới: ………………………………………………………………………………………
- Sau 03 năm:………………………………………………………………………………………………
- Sau 05 năm: ………………………………………………………………………………………………

ư
SỔ BHXH: Anh (chị) đã có sổ BHXH chưa? chưa có

Nếu đã có thì mức đóng BHXH, BHYT là bao nhiêu: …………………………………………………
TÓM TẮT CÁC PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
SỨC KHOẺ
Bạn có hạn chế nào về sức khoẻ/thể lực gây khó khăn cho việc thực hiện công việc đang xin vào không?:
Có  Không
Nếu có xin nếu chi tiết:
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………

Anh/Chị đã từng có tiền án, tiền sự, nghiện hút, ma tuý, cờ bạc không?  Có Không

Nêu cụ thể nếu có: ………………………………………………………………………………………………

NGUỒN THẨM TRA


-4-
Bạn hãy nêu tên và địa chỉ của 02 người không phải là người trong gia đình, họ có thể cung cấp thông tin
về bạn cho chúng tôi.

1. Họ và tên: Nghề nghiệp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Quan hệ: Biết bạn được mấy năm:


2. Họ và tên: Nghề nghiệp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Quan hệ: Biết bạn được mấy năm:

NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT

Họ và tên:

Quan hệ:

Địa chỉ: Điện thoại:

Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tập đoàn, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động và các quy
định của Tập đoàn và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.
Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khoẻ hoặc
các vấn đề liên quan khác cần trong quá trình Tập đoàn ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện
nơi mình đã từng làm việc, đã từng học hoặc những người trả lời trong quá trình thẩm tra thông tin liên
quan tới Tờ khai này của tôi.
Hà Nội., ngày ….. tháng ….. năm 200…..
NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
-5-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản