Mẫu tờ khai xin việc

Chia sẻ: Ngoc Luyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
3.111
lượt xem
661
download

Mẫu tờ khai xin việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ưng viên cung cấp đầy đủ các thông tin trong mẫu tờ khai này. Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tập đoàn, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động và các quy định của Tập đoàn và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai xin việc

  1. CỘNG HOÃ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày ……tháng ……năm 200….. TỜ KHAI XIN VIỆC (Ưng viên cung cấp đầy đủ các thông tin trong mẫu tờ khai này) MS:……. THÔNG TIN CHUNG …. Họ và Tên:             nữ  Nam Ngày sinh: …../ …../ …… Dân tộc: Chiều cao: Cân nặng: Tôn giáo: Nơi sinh: Tel (kh¸c):  Tel (NR): Mobil: Email: Quê quán:                     Hộ khẩu thường trú: Nơi ở hiện nay: Địa chỉ liên hệ: CMND số: Ngày cấp: …../ …../ ………. Nơi cấp: Tình trạng hôn nhân: Thành phần gia đinh (Cha, mẹ, anh chị em ruột, vợ, con): Họ và tên Quan hệ Tuổi Nghề nghiệp, nơi làm việc Ghi chú Ghi râ nghÒ nghiÖp vµ tªn c¬ quan vî: Anh/Chị biết thông tin về tuyển dụng qua:  Báo chí  Qua Internet  Người quen trong Tập đoàn  Khác Người giới thiệu (cá nhân, cơ quan): .......................................................... ............................................................ .................................................................................................................................................................................. Anh/Chị có người quen trong Tập đoàn không? (Nếu có ghi cụ thể): …………………………………………… CÔNG VIỆC MONG MUỐN -1-
  2. Nguyện vọng 1: …………………………………….. Ngày có thể bắt đầu: Mức lương mong muốn: Nguyện vọng 2: …………………………………… QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Trung học hoặc các loại hình đào tạo khác (Trung học kỹ thuật hoặc dạy nghề) (nếu không học Cao đẳng, Đại học) Tên trường, Thành phố, Xếp Loại hình Từ đến năm năm Chuyên ngành tháng tháng đào tạo Quốc gia loại 2. Cao đẳng, Đại học: Tên trường, Thành phố, Quốc gia Từ đến Loại hình Xếp loại năm năm Chuyên ngành đào tạo tháng tháng 3. Sau đại học: Tên trường, Thành phố, Xếp Loại hình Từ đến Năm Năm Chuyên ngành đào tạo Quốc gia loại tháng tháng 4. Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Viết Dịch Nghe Nói Ngoại ngữ Tốt Yế Tốt Yế Tốt Yế Tốt Yế Khá TB Khá TB Khá TB Khá TB u u u u -2-
  3. 5. Khả năng về tin học: Mức độ thành thạo Khả năng sử dụng các phần mềm Bằng cấp, chứng chỉ Bình Thành thạo Yếu 6. Chứng chỉ, bằng khác (chứng chỉ hay bằng): Từ Đến ngày/tháng/ Bằng cấp, Tên cơ sở đào tạo Xếp loại Chuyên ngành chứng chỉ ngày/tháng/năm năm 7. Các thành tích nổi trội trong quá trình học tập: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Khen Công ty/Địa chỉ/Người Chức danh thưởng phụ trách Thời gian (của bản Mức Lý do thôi trực Mô tả công việc / kỷ thân tại lương việc tiếp/điện luật đó) thoại (nêu có) -3-
  4. BẠN ĐÃ TỪNG THAM GIA ỨNG TUYỂN VÀO TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG CHƯA (KỂ CẢ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN)? Chưa ứng tuyển Đã ứng tuyển Nếu đã ứng tuyển xin nêu chi tiết(Thời gian,vị trí, đơn vị ứng tuyển): ………………………….. ………… ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. BẠN CÓ SẴN SÀNG ĐI CÔNG TÁC DÀI HẠN KHÔNG: Có Không Nếu có ban có thể đi công hạn tại tỉnh, vực tác dài các khu nào? …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP CỦA BẠN: - Trong 01 năm tới: ……………………………………………………………………………………… - Sau 03 năm:……………………………………………………………………………………………… - Sau 05 năm: ……………………………………………………………………………………………… ư SỔ BHXH: Anh (chị) đã có sổ BHXH chưa? chưa có Có Nếu đã có thì mức đóng BHXH, BHYT là bao nhiêu: ………………………………………………… TÓM TẮT CÁC PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… SỨC KHOẺ Bạn có hạn chế nào về sức khoẻ/thể lực gây khó khăn cho việc thực hiện công việc đang xin vào không?: Có  Không Nếu có xin nếu chi tiết: …………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………… Anh/Chị đã từng có tiền án, tiền sự, nghiện hút, ma tuý, cờ bạc không?  Có Không  Nêu cụ thể nếu có: ……………………………………………………………………………………………… NGUỒN THẨM TRA -4-
  5. Bạn hãy nêu tên và địa chỉ của 02 người không phải là người trong gia đình, họ có thể cung cấp thông tin về bạn cho chúng tôi. 1. Họ và tên: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Quan hệ: Biết bạn được mấy năm: 2. Họ và tên: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Quan hệ: Biết bạn được mấy năm: NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT Họ và tên: Quan hệ: Địa chỉ: Điện thoại: Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tập đoàn, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động và các quy định của Tập đoàn và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khoẻ hoặc các vấn đề liên quan khác cần trong quá trình Tập đoàn ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, đã từng học hoặc những người trả lời trong quá trình thẩm tra thông tin liên quan tới Tờ khai này của tôi. Hà Nội., ngày ….. tháng ….. năm 200….. NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) -5-
Đồng bộ tài khoản