Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
483
lượt xem
40
download

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hoàn thành đúng và đầy đủ tờ trình trong hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm, bạn hãy tham khảo mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm được tổng hợp dưới đây để có hêm tài liệu phục vụ cho nhu cầu, công việc của mình. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu tờ trình đúng chuẩn này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm

Dưới đây là phần trích của Tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm 20..…

TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 20….

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh ...........;
- Hội đồng TĐKT tỉnh.
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số….. …ngày… tháng….năm của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Quy định số…… về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
- Căn cứ Công văn số ……………. của Hội đồng TĐKT tỉnh.
- (Tên đơn vị) đề nghị UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xét khen thưởng cho ………… tập thể và ………….. cá nhân, với các hình thức khen thưởng như sau: (ghi rõ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, có danh sách kèm theo).
Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 20..
Đề nghị UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xem xét, nhằm động viên phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương.

 Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm để xem.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản