Mẫu tờ trình Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015

Chia sẻ: depart

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Chỉ thị số 04 CT/BCSĐ ngày 30 tháng 01 năm 2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Bộ tài chính (giai đoạn 2011 - 2015) Mẫu số: 09/QHCB

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản