Mẫu tờ trình đề xuất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015

Chia sẻ: Thai Hau Tu Hy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
263
lượt xem
16
download

Mẫu tờ trình đề xuất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Chỉ thị số 04 CT/BCSĐ ngày 30 tháng 01 năm 2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Bộ tài chính (giai đoạn 2011 - 2015) Mẫu số: 01/QHCB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề xuất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015

  1. Bi u m u hành chính ban hành kèm theo Ch t h s 04 CT/BCSĐ ngày 30 tháng 01 năm 2012 v công tác quy ho ch cán b lãnh đ o các c p t hu c b t ài chính (giai đo n 2011 - 2015) Mẫu số: 01/QHCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên đơn vị ...... Độc lập - Tự do – Hạnh phúc _____________________________________________ Số: ........... ......., ngày .... tháng .... năm.... TỜ TRÌNH V/v: đề xuất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015 Kính gửi: ........................ Các nội dung chủ yếu của Tờ trình: I. Đề xuất danh sách quy hoạch giai đoạn 2011-2015 S Ngày, tháng, Trình Chức Họ và Loại hình Chức danh Đơn vị độ vụ hiện T năm sinh tên công tác đào tạo quy hoạch chuyên tại T Ghi chú môn Nữ Nam 1 2 ... II. Nhận xét, đánh giá cán bộ đề nghị quy hoạch Trình.... (tên cấp trình) xem xét, quyết định./. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nơi nhận: ............ (ký tên, đóng dấu - nếu có)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản