Mẫu TỜ TRÌNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
574
lượt xem
30
download

Mẫu TỜ TRÌNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 16a (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu TỜ TRÌNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Mẫu số 16a (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) UBND HUYỆN..............… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TN & MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Địa danh, ngày........ tháng....... năm......... Số: /TTr-PTNMT TỜ TRÌNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của..............................................., địa chỉ………….……………………….......................................................................... 1. Thành phần hồ sơ gồm: - Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Giấy tờ xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn ………………….… về việc mất giấy chứng nhận; 48
  2. - Giấy xác nhận của UBND xã ………………… về việc đã nêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 30 ngày; - Các loại giấy tờ khác (nếu có). 2. Nhận xét, đề xuất: Ông …………………………… và bà ………………………. đủ điều kiện để được cấp lại Giấy chứng nhận. Căn cứ Điều 24 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND huyện ………………………… quyết định hủy Giấy chứng nhận ……………..(ghi tên loại giấy chứng nhận) đã cấp có các đặc điểm sau: - Số seri: ………………………………………………………… - Số vào sổ cấp giấy chứng nhận ……………………………….. - Do UBND huyện ……………………. cấp ngày ….. tháng …… năm Làm cơ sở cấp lại Giấy chứng nhận cho Ông …………………………… và bà ………………………. theo quy định./. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - UBND huyện; - Lưu hồ sơ. 49

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản