Mẫu tổng hợp dự toán kinh phí dự án khuyến nông, khuyến ngư

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
444
lượt xem
94
download

Mẫu tổng hợp dự toán kinh phí dự án khuyến nông, khuyến ngư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu tổng hợp dự toán kinh phí dự án khuyến nông, khuyến ngư (Áp dụng đối với trường hợp dự án có nhiều nội dung, dự án nhỏ hoặc các dự án triển khai nhiều năm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tổng hợp dự toán kinh phí dự án khuyến nông, khuyến ngư

  1. Tên Đơn vị: Mẫu TH -02/KNQG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ (Áp dụng đối với trường hợp dự án có nhiều nội dung, dự án nhỏ hoặc các dự án triển khai nhiều năm) Tên dự án: Quy mô: Thời gian thực hiện: Tổng kinh phí đầu tư (phần từ ngân sách) : Chi tiết kinh phí đầu tư Chia ra các năm (nếu có) Số Hạng mục ĐV Số Đơn Thành tiền Năm 200… Năm 20… Năm 20… TT tính lượng giá Số Giá trị Số Giá trị Số Giá trị Ghi (1.000đ) lượng (1.000đ) lượng (1.000đ) lượng (1.000đ) chú I- Vật tư hỗ trợ 1 Giống/thiết bị 2 Phân bón/thức ăn 3… II-Triển khai 1 Tập huấn kỹ thuật 2 Tham quan hội thảo 3 Tổng kết III- Thông tin tuyên truyền IV- Cán bộ chỉ đạo V- Xăng xe kiểm tra TH 02 Page 1
  2. Chia ra các năm (nếu có) Số Hạng mục ĐV Số Đơn Thành tiền Năm 200… Năm 20… Năm 20… TT tính lượng giá Số Giá trị Số Giá trị Số Giá trị Ghi (1.000đ) lượng (1.000đ) lượng (1.000đ) lượng (1.000đ) chú Tổng cộng Bằng chữ: (có chi tiết dự toán DT-01 kèm theo) Ngày tháng năm 200... Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu) Phê duyệt của Hội đồng thẩm định Sau khi xem xét nội dung và thẩm tra dự toán chi tiết, Hội đồng thống nhất phê duyệt Tên dự án: Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện: Tổng qui mô: Tổng kinh phí: Chia ra các năm: Tr.đó: - Vật tư: Năm 200… : - Khác: Năm 200… : Năm 200… : Ngày tháng năm 200... Các thành viên Hội đồng Thư ký Chủ tịch Hội đồng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu) TH 02 Page 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản