Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KHU ĐẤT THUÊ

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 16

0
195
views

MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KHU ĐẤT THUÊ

MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KHU ĐẤT THUÊ
Nội dung Text

  1. TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KHU ĐẤT THUÊ Số:…………../ ĐĐ. ĐC Tỷ lệ:1/………… Tên công trình:....................................................................................................... Địa điểm (xã, phường, thị trấn):.......................................................................... Huyện (quận, thị xã, thành phố):.......................................................................... Tỉnh (thành phố trực thuộc TW):.......................................................................... Ghi chú: - Tỷ lệ bản đồ không nhỏ hơn 1/5.000. - Ranh giới khu đất thuê được thể hiện bằng mực đỏ. Thống kê diện tích đất thuê TT Số thửa Diện tích Loại đất Ghi chú Cộng Ngày….tháng….năm… Giám đốc Sở Địa chính (Ký tên, đóng dấu)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản