Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu uỷ nhiệm chi

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

2
1.882
lượt xem
314
download

Mẫu phục vụ cho kế toán ngân hàng, thực hiện các thao tác giao dịch với ngân hàng

Mẫu uỷ nhiệm chi
Nội dung Text

  1. UỶ NHIỆM CHI (PAYMENT ORDER) (Lưu ý: Mẫu tham khảo) CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ, ĐIỆN (A/T, M/T, T/T) Số (No): …………………………....... Tên đơn vị trả tiền (Payer) : ......................................................................... Lập ngày (Issue Date): ……………… Số tài khoản (Account No.): ......................................................................... Tại Ngân hàng (At bank): .............................................................................. PHẦN DO NGÂN HÀNG GHI Chi nhánh (Branch): ……………………………Tỉnh, TP (City, Pro)............... (For Bank Use) TÀI KHOẢN NỢ (Debit Account) ……………………………………. Tên đơn vị nhận tiền (Beneficiary): .............................................................. ……………………………………. Số tài khoản (Account No.): ......................................................................... Tại Ngân hàng (At bank): ............................................................................. TÀI KHOẢN CÓ (Credit Account) Chi nhánh (Branch): ……………………… ….Tỉnh, TP (City, Pro)................. ……………………………………. ……………………………………. Số tiền bằng chữ (Amount in words): ........................................................... ………………………………............................................................................ SỐ TIỀN BẰNG SỐ Nội dung thanh toán (Payment detail):.......................................................... (Amount in number) ………………………………............................................................................ …………………………………… Đơn vị trả tiền (Payer) Ngân hàng A (Bank A) Ngân hàng B (Bank B) Ghi sổ ngày (Settlement date): Ghi sổ ngày (Settlement date): ………. ………. Kế toán Chủ tài khoản Kế toán Trưởng phòng kế toán Kế toán Trưởng phòng kế toán (Accountant) (Account Owner) (Teller) (Teller Manager) (Teller) (Teller Manager)
Đồng bộ tài khoản