Mẫu Ủy nhiệm chi, Lệnh chuyển tiền

Chia sẻ: quanghai

Phục vụ việc lập UNC, Lệnh chuyển tiền nhanh chóng, chính xác

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu Ủy nhiệm chi, Lệnh chuyển tiền

ỦY NHIỆM CHI Số : 399/2008.

CHUYỂN KHOẢN,CHUYỂN TIỀN THƯ,ĐIỆN Lập ngày : 29 tháng 3 năm 2009
PHẦN DO NH GHI
Tên đơn vị trả tiền: TỔNG CÔNG TY … TÀI KHOẢN NỢ
Số tài khoản: TK USD NH 2
Tại ngân hàng: TÊN NH 2 2

Tên đơn vị nhận tiền : TÊN KH 2 TÀI KHOẢN CÓ
Số tài khoản: TK KH 2
Tại ngân hàng: NH KH 2 2


#MACRO?
Số tiền bằng số

Nội dung thanh toán: Nội dung chi tiết
USD 398,745.68
Đơn vị trả tiền Ngân hàng A Ngân hàng B
Kế toán Chủ tài khoản Ghi sổ ngày......................... Ghi sổ ngày........................
Kế toán Trưởng phòng kế toán Kế toán Trưởng phòng kế toán
ỦY NHIỆM CHI Số : 399/2008.

CHUYỂN KHOẢN,CHUYỂN TIỀN THƯ,ĐIỆN Lập ngày : 29 tháng 3 năm 2009
PHẦN DO NH GHI
Tên đơn vị trả tiền: TỔNG CÔNG TY … TÀI KHOẢN NỢ
Số tài khoản: TK USD NH 2
Tại ngân hàng: TÊN NH 2

Tên đơn vị nhận tiền : TÊN KH 2 TÀI KHOẢN CÓ
Số tài khoản: TK KH 2
Tại ngân hàng: NH KH 2

#MACRO?
Số tiền bằng số
Nội dung thanh toán: Nội dung chi tiết
USD 398,745.68
Đơn vị trả tiền Ngân hàng A Ngân hàng B
Kế toán Chủ tài khoản Ghi sổ ngày......................... Ghi sổ ngày........................
Kế toán Trưởng phòng kế toán Kế toán Trưởng phòng kế toán
DM NT


MANTE TENNTE TIENLE NH 1 NH 2 NH 3
ATS xu
AUD Dollar Uc xu
BAT Bạt Thái lan xu
BEF xu
CAD Dollar Canada xu
CHF xu
DEM Mác Đức xu
DKK xu
EUR Euro xu TK EUR NH 2
FIM xu
FRF France Phap xu
GBP Bảng Anh xu
HKD Dollar Hongkong xu
INR xu
ITL Lia Ý xu
JPY Yên Nhật xu TK JPY NH 2
NLG xu
NOK xu
SEK Curon Thuydien xu
SGD Dollar Singapore xu TK SGD NH 2
USD Đô la Mỹ cent TK USD NH 2
VND đồng xu TK VND NH 1 TK VND NH 2 TK VND NH 3

NH 1 TÊN NH 1
NH 2 TÊN NH 2
NH 3 TÊN NH 3
NH 4 TÊN NH 4
NH 5 TÊN NH 5
Page 2
DM NT


NH 4 NH 5
TK USD NH 4
TK VND NH 4 TK VND NH 5
Page 3
DM KH


MAKH TEN_KH SOTK TENNH DC ABA WIRE SWIFT Code
KH1 TÊN KH 1 TK KH 1 NH KH 1 TINH 1 ABC XYZ
KH2 TÊN KH 2 TK KH 2 NH KH 2 TINH 2 DEF MNN
END MUỐN THÊM KHÁCH HÀNG PHẢI CHÈN DÒNG NÀY XUỐNG END END END
Page 4
LỆNH CHUYỂN TIỀN
PAYMENT ORDER - 40 /2005
Kính gửi : Ngân Hàng …
To : NH

Với trách nhiệm thuộc về chúng tôi, Quý Ngân hàng được phép ghi nợ tài khoản của chúng tôi để thực hiện
lệnh chuyển tiền theo nội dung sau:
Under our full responsibility, your bank is authorised to debit our account to effect a telegraphic transfer with detail as follows:

X Bằng Telex, Swift Bằng thư Bằng séc
By Telex, Swift By mail By Bank draft
32 : Ngày giá trị : Ngoại tệ, số tiền bằng số : USD 661.72
Value date Currency, amount in figures
Số tiền bằng chữ : #MACRO?
Amount in words
50 : Người ra lệnh : TỔNG CÔNG TY …
Ordering customer
Địa chỉ : Địa chỉ
Address
Tài khoản số : TK USD NH 2
Account number
56 : Ngân hàng trung gian :
Intermidiary
Swift/Chips/Fedwire/Sort Code No. :
57 : Ngân hàng người hưởng :
Beneficiary's Bank
ABA WIRE : 0
Swift/Chips/Fedwire/Sort Code No. : 0
59 : Người thụ hưởng : 0
Beneficiary
Địa chỉ :
Address
Tài khoản số : 0
Account number
70 : Nội dung thanh toán : Noi dung thanh toan
Detail of payment
71 : Chi phí trong nước tính vào TK của : Chúng tôi Người thụ hưởng
Charges inside Vietnam are for account of
X ourselves Beneficiary

Chi phí ngoài nước tính vào TK của Chúng tôi Người thụ hưởng
X ourselves
Charges outside Vietnam are for account of Beneficiary
Chúng tôi cam kết lệnh chuyển tiền này tuân thủ đúng mọi quy định hiện hành về Quản lý ngoại
thương, ngoại hối của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
We commit ourselves in this payment order to respect all regulations on Foreign trade and foreign exchange control of the
Socialist Republic of Vietnam.
Ngày - Date : 29 tháng 3 năm 2005
Kế toán trưởng Chủ Tài khoản
Chief Accountant Account holder
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản