Mẫu văn bản quyết định

Chia sẻ: chicilonhn

Mẫu văn bản quyết định về việc buộc thôi việc

Nội dung Text: Mẫu văn bản quyết định

CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Khu CN Đình Trám - Việt Yên - Bắc Giang NAM
Số: ............\............ Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
**********


QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC
(V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động)


- Căn cứ bộ luật lao động ban hành ngày 23/6/1995; luật sửa đổi bổ xung một số điều của
bộ luật lao động được Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
ngày 02/4/2002
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty ngày 01/03/2005
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Giám Đốc Công ty TNHH Tín Trực


QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI VIỆC
Điều 1: Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông PHẠM THẾ TRUNG hiện đang là công
nhân Công ty TNHH Tín Trực
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2009
Điều 3: Các phòng HCNS, phòng TCKT và Ông PHẠM THẾ TRUNG chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này.

Bắc Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2009
CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VP

HUỲNH HUỆ NHÂN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản