Mẫu xác nhận thời gian làm việc

Chia sẻ: letindung

Mẫu xác nhận thời gian làm việc dành cho các bạn có nhu cầu xác nhận làm việc tại cơ quan cũ. Xác nhận về thông tin về chức vụ, thời gian làm việc tại công ty là đúng.

Nội dung Text: Mẫu xác nhận thời gian làm việc

 

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ­­­­­­­­­­–—­­­­­­­­­­ GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC Đơn vị công tác : Địa chỉ : Xác nhận cho Ông (Bà) : Số CMND : Ngày cấp: Nơi cấp: CA Hà Nội Chức vụ : Đang công tác tại …………………… từ tháng 1/2013 đến nay được kí loại hợp đồng lao động 1 năm 1 lần. Mức lương hàng tháng của tôi là 5.500.000 VND Hà Nội, ngày 25 /2 / 2014 Xác nhận của Công ty Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc tại công ty là đúng. (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản