Máy điện đồng bộ (hình)

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
124
lượt xem
70
download

Máy điện đồng bộ (hình)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Máy điện đồng bộ (hình)

 1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B Chương 3: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ I. Tổng quan Hình vẽ Chương 3: Máy điện đồng bộ 1
 2. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B Rotor cực từ ẩn Rotor cực từ lồi Hình vẽ Chương 3: Máy điện đồng bộ 2
 3. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B Flux Φ f ns B- C+ B- C+ N N A+ A- A+ A- S S C- B+ C- B+ Rotor cực từ ẩn Rotor cực từ lồi A C B- A+ C+ N S C- A- B+ B Hình vẽ Chương 3: Máy điện đồng bộ 3
 4. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B Magnetic axis of Magnetic axis of phase Α Θm= 00 phase Α Θm= 900 B- C+ B- C+ N N A+ A- A+ S A- S C- B+ C- B+ Hình vẽ Chương 3: Máy điện đồng bộ 4
 5. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B II. Máy phát đồng bộ II.1. Mạch tương đương Ru jXs I I E U Zt Tải n E E jXsI jXsI I θ θ U Re ϕ Re 0 0 ϕ U I RL, ϕ>0 RC, ϕ
 6. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B Đặc tuyến tải của MPĐB Đặc tuyến công suất phản kháng MPĐB UE UE P = 3UI cos ϕ = 3 sin δ Pmax = 3 Xs Xs ⎛ p ⎞ 3UE P p 3UE Te = =⎜ ⎟ sin δ TeMAX = ω ⎝ 2πf ⎠ X s 2πf X s UE U2 CM: Q = 3 cos δ − 3 Xs Xs U E RC R RL 0 I Iđm Đặc tính ngoài RL Ikt R Ikt0 RC 0 I Iđm Đặc tính điều chỉnh kích từ Hình vẽ Chương 3: Máy điện đồng bộ 6
 7. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B II.4. Các đặc tính vận hành Pđt P2 Pcơ P1 Pqp Ps Pđ Pkt II.5. Ghép song song máy phát điện đồng bộ III. Động cơ đồng bộ III.1. Mạch tương đương Rư jXs I E U n Hình vẽ Chương 3: Máy điện đồng bộ 7
 8. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B I 0 U Re ϕ U Re 0 θ jXsI θ ϕ jXsI E I E & & U = E + jX s I u Thiếu kích từ, E nhỏ Thừa kích từ, E lớn I chậm pha hơn U, ϕ >0 I nhanh pha hơn U, ϕ
 9. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B III.2. Đặc tính công suất - góc 0 U Re θ jXsI ϕ E I Đặc tuyến công suất – góc tải của ĐCĐB Đặc tuyến CSPK – góc tải của ĐCĐB UE UE P = 3UI cos ϕ = 3 sin δ Pmax = 3 Xs Xs ⎛ p ⎞ 3UE P p 3UE Te = =⎜ ⎟ sin δ TeMAX = ω ⎝ 2πf ⎠ X s 2πf X s U2 UE CM: Q = 3 −3 cos δ Xs Xs III.3. Các đặc tính vận hành PđiệnAC Pcơ Pout Pin Pđ1 Ps Pqp Pkt Hình vẽ Chương 3: Máy điện đồng bộ 9
 10. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B Khởi động động cơ như thế nào? Moment khởi động lớn hay nhỏ, có kéo nổi quán tính của tàu điện không? Hình vẽ Chương 3: Máy điện đồng bộ 10
 11. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän 2 T©B Rs jXđb jXsI Re & Is & E I & E & V Z Load α V δ I ϕ P = 3VI cos ϕ E = V + Zs & & & I Rs ⇒ Zs & = E − V & I & & với Z s = R s + jX s = Z s ∠α & ⇒ cos α = Zs Chiếu lên trục của V I∠(− ϕ ). Z s ∠α = E∠δ − V E ∠δ V E V I∠(− ϕ ) = − = ∠(δ − α ) − ∠(− α ) Z s ∠α Z s ∠α Zs Zs Phần thực: E V E V I cos(− ϕ ) = cos(δ − α ) − cos(− α ) = cos(δ − α ) − cos(α ) Zs Zs Zs Zs E V Rs Rs I cos ϕ = cos(δ − α ) − vì cos α = Zs Zs Zs Zs 2 EV ⎛ V ⎞ Nên: P = 3VI cos ϕ = 3 cos(δ − α ) − 3R s ⎜ ⎜Z ⎟ ⎟ Zs ⎝ s ⎠ 2 EV ⎛ V ⎞ ⇒ Pmax = 3 − 3R s ⎜ ⎜Z ⎟ ⎟ Zs ⎝ s ⎠ o Khi δ = α ≤ 90 . Hình vẽ Chương 3: Máy điện đồng bộ 11
Đồng bộ tài khoản