Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 4)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
223
lượt xem
84
download

Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương thức thông khí cơ học (các Mode thở máy) Các phương thức thông khí cơ học: Có quá nhiều mode khác nhau đã được biết đến .Phân loại không thống nhất (US & EC). Chọn lựa tùy thuộc: Tình trạng của bệnh nhân, Khả năng của máy thở được trang bị và . Kinh nghiệm của thầy thuốc . Lịch sử Thập kỷ 50: 1952: IPPV . Có trigger: Control và A/C

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 4)

  1. Các phương thức thông khí cơ học (các Mode thở máy)
  2. Các phương thức thông khí cơ học  Có quá nhiều mode khác nhau đã được biết đến  Phân loại không thống nhất (US & EC)  Chọn lựa tùy thuộc:  Tình trạng của bệnh nhân,  Khả năng của máy thở được trang bị và  Kinh nghiệm của thầy thuốc .
  3. Lịch sử  Thập kỷ 50: (CONTROL)  1952: IPPV  Có trigger: Control và A/C  Thập kỷ 60: (CPAP/PEEP)  1967: CPPB (Ashbaugh-Petty)  1971: CPAP IRDS (Gregory)  Thập kỷ 70 - 80: (IMV)  1973: IMV (Kirby - Down)  1980: SIMV - điều khiển bằng vi xử lý  Thập kỷ 90: (Dual-CONTROL) PSV, ASV
  4. Phương thức thở máy (mode)  Định Nghĩa: cách thức thực hiện (bắt đầu hoặc kết thúc) một chu kỳ thở (thông khí) cơ học.  Có hai nhóm phương thức (mode) chủ yếu:  Thông khí kiểm soát (Controlled Ventilation): máy thở cung cấp các nhịp thở bắt buộc  máy thở quyết định tất cả.  Thông khí hỗ trợ (Assisted Ventilation): BN khởi động và quyết định về tần số, máy thở hỗ trợ thêm và quyết định các thông số còn lại  máy cung cấp các nhịp thở hỗ trợ
Đồng bộ tài khoản