Máy và chi tiết máy - Chương 2

Chia sẻ: phuongbinh_01

Ch-ơng 2 các trạng thái kỹ thuật của máy 2.1 Khái niệm về sửa chữa và tháo lắp tháo máy 2.1.1 Khái niệm về chế tạo và sửa chữa • Quá trình chế tạo là một quá trình sản xuất bao gồm chế tạo từng chi tiết sau đó lắp ráp thành bộ phận hay thành máy. Để chế tạo các chi tiết máy cũng cần qua nhiều công đoạn, nhiều nguyên công. Trong mỗi quá trình đó cũng có thể cần phải tháovà lắp ráp chúng. • Quá trình sửa chữa cũng là một quá trình sản xuất. Sửa...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản