Menden và di truyền học

Chia sẻ: glade1209

kiến thức -Học sinh trình bày được mục đích ,nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học -Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của MenDen -Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học 2 Kĩ năng -Rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình -Phát triển tư duy so sánh

Nội dung Text: Menden và di truyền học

Menden và di truyền học

I Mục tiêu

1kiến thức

-Học sinh trình bày được mục đích ,nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học

-Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai

của MenDen

-Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học

2 Kĩ năng

-Rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình

-Phát triển tư duy so sánh

II Đồ dùng dạy học

Tranh phóng to hình 1.2

III Hoạt động dạy học

1 ổn định lớp

2 Kiểm tra

3 bài học
Mở bài: Giáo viên giới thiệu : Di truyền học tuy mới hình thành từ đầu thế

kỉ XX nhưng chiếm một vị trí qan trọng trong sinh họcMen Den-người đặt

nền móng cho di tr uyền học.I Di truyền họcHoạt động dạy Hoạt động học Nội dung

Giáo viên yêu cầu học sinh

làm bài tập sgk.Liên hệ bản

thân mình có những điểm

giống và khác bố mẹ? Học sinh trình bày đặc điểm Di truyền là hiện

Giáo viên giải thích: của bản thân giống bố mẹ về tượng truyền đạt các

+Đặc điểm giống bố mẹ - chiều cao ,màu mắt,hình dạng tính trạng của bố mẹ

>hiện tượng di truyền tổ tiên cho các thế hệ
tai..

+Đặc điểm khác bố mẹ Học sinh nêu được hai hiện con cháu.

hiện tượng biến dị tượng di truyền và biến dị

Biến dị là hiện tượng

con sinh ra khác bố

?Thề nào là di truyền ? biến mẹ và khác nhau về

dị? nhiều chi tiết
Giáo viên tổng kết lại

Giáo viên giải thích rõ

ý:”biến dị và di truyền là

hai hiện tượng song Học sinh sử dụng tư liệu sgk để

song,gắn liền với quá trình trả lời -Di truyền học nghiên

sinh sản” Lớp nhận xét bổ sung cứu cơ sở vật chất ,cơ

Giáo viên yêu cầu học sinh chế ,tính quy luật của

trình bày nội dung và ý hiện tượng di truyền

nghĩa thực tiễn của di và biến dị

truyền họcII MenDen –Người đặt nền móng cho di truyền họcHoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
Giáo viên giới thiệu tiểu Một học sinh đọc tiểu sử cả lớp

sử của MenDen theo dõi

Giáo viên giới thiệu tình

hình nghiên cứu di truyền

ở thế kỉ XI X và phương

pháp nghiên cứu của

-Học sinh quan sát và phân tích
MenDen

Giáo viên yêu cầu học hình 1.2 -> nêu được sự tương

phản của5 từng cặp tính trạng
sinh quan sát hình 1.2 nêu

nhận xét về đặc điểm của Học sinh đọc kĩ thông tin sgk ->

từng cặp tính trạng đem lai trình bày được nội dung cơ bản

của phương pháp phân tích các

Giáo viên yêu cầu học thế hệ lai

sinh nghiên cứu thông tin - Một vài học sinh phát biểu ý

>nêu phương pháp nghiên kiến lớp bổ sung -Phương pháp lai

cứu của MenDen phân tích các thế hệ

lai
III Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền họcHoạt động dạy Hoạt động học Nội dung

Giáo viên hướng dẫn học Học sinh tự thu nhận thông a Thuật ngữ

sinh nghiên cứu một số -Tính trạng
tin

thuật ngữ -Cặp tính trạng tươ ng

phản

GV yêu cầu học sinh lấy ví - Nhân tố di truyền

dụ minh hoạ Học sinh lấy các ví dụ cụ - Giống (dòng) thuần

Giáo viên nhận xét sửa thể chủng

chữa nếu cần b Kí hiệu

Giáo viên giới thiệu một số P : cặp bố mẹ xuất phát

kí hiệu từng thuật ngữ X: Kí hiệu phép lai

G: giao tử

O: giao tử đực cơ thể

đực

O: Giao tử cái cơ thể cái

F: Thế hệ con

Học sinh đọc kết luận

cuối bài
IV Kiểm tra đánh giá

? Trình bày nội dung phương pháp phân tích các thế hệ lai của Men Den?

Tại sao MenDen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện phép

lai?

? Lấy các ví dụ về tính trạng ở người để minh hoạ cho khái niệm “Cặp

tính trạng tương phản”

V Dặn dò

Học bài và làm các bài tập sgk

Đọc trước bài sau

VI Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản