Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mệnh đề trạng ngữ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 3 trang

0
308
lượt xem
106
download

mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn ( adverbial clause of place) Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn được bắt đầu bằng where ( nơi mà ) và whereever ( bất cứ nơi)...

Đồng bộ tài khoản