Mệnh đề trạng ngữ

Chia sẻ: seeing

mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn ( adverbial clause of place) Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn được bắt đầu bằng where ( nơi mà ) và whereever ( bất cứ nơi)...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản