Mẹo giúp bé trở thành ‘thần đồng’

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
18
download

Mẹo giúp bé trở thành ‘thần đồng’

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngay từ khi sinh ra, trẻ đã sớm hình thành khả năng sáng tạo. Vì thế cha mẹ cần chú ý đến các giai đoạn phát triển của bé để giúp con mình phát triển tối đa khả năng này. Ở mỗi độ tuổi, trẻ có một sự phát triển về trí não và khả năng sáng tạo khác nhau, do vậy cha mẹ cũng cần có các phương pháp khác nhau để kích thích sự sáng tạo cho trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẹo giúp bé trở thành ‘thần đồng’

  1. M o giúp bé tr thành ‘th n ng’ Ngay t khi sinh ra, tr ã s m hình thành kh năng sáng t o. Vì th cha m c n chú ý n các giai o n phát tri n c a bé giúp con mình phát tri n t i a kh năng này. m i tu i, tr có m t s phát tri n v trí não và kh năng sáng t o khác nhau, do v y cha m cũng c n có các phương pháp khác nhau kích thích s sáng t o cho tr . 1. T 0 n 3 tháng tu i: tu i này, tr có th nh n ra gi ng nói b m , ngư i chăm sóc g n gũi, nâng u và như n ngư i khi n m s p, bi t hóng chuy n, có th t an i, bày t thái ho c gi n d khi không v a ý. V i tu i này, chúng ta có th kích thích tr b ng cách: • Cung c pdinh dư ng y , ki m tra s c kh e nh kỳ, tiêm ch ng úng th i h n t i m t trung tâm chăm sóc y t .
  2. • Nói ho c hát cho con b n trong m i tình hu ng t i gia ình: lúc thay qu n áo, lúc t m, lúc ăn, lúc chơi… g i tr b ng tên c a tr . • Cung c p nh ng v t th nhi u màu s c v i nh ng hình d ng kích thư c và lo i v i khác nhau. Tuy nhiên i u quan tr ng nh t, thú v nh t kích thích th giác c a tr c a tr trong tu i này là khuôn m t c a b n. • m b o nh ng ngư i thay th b n trong th i gian b n v ng m t th t s yêu thương con b n, th t s làm b n yên tâm và th t s có k năng chăm sóc tr trong tu i này. 2. T 3- 6 tháng tu i:
  3. T 3 tháng tu i, tr b t u nh n ra gương m t ngư i quen và ang b t u nh n bi t ngư i l ; bi t phân bi t c m xúc qua gi ng nói. Tr cũng ti p t c khám phá thông qua th giác tìm hi u môi trư ng xung quanh ng th i ang b t u dùng ngôn ng nói h c h i, có th tìm ra m t ph n v t ư c c t d u, c g ng l y nh ng v t ngoài t m v i, khám phá b ng tay và mi ng. Cha m có th giúp tr b ng cách: • Cung c p môi trư ng an toàn, chú ý n nh p i u và tính khí c a con, h c cách nh n bi t nh ng tín hi u phát ra t con áp ng nh ng c m xúc vui bu n và h tr khi con g p khó khăn nhưng không nuông chi u. • Kích thích tr bò, trư n, nhoài theo chơi yêu thích. • chơi nhi u màu s c kích thích th giác, chơi b ng v i m m nhưng có phát ra âm thanh, chơi có tay n m. • Thu hút con khi trò chuy n b ng nh ng i u b c ch m i l nhưng không làm tr s , có th t o s yên tâm cho tr b ng cách l p l i, b t chư c nh ng âm c a tr .
  4. • Hãy s d ng ch m t ngo i ng t i nhà, n u không quá khó khăn thì t t nh t v n nên kh i u b ng ti ng m . 3. T 6 tháng n 1 tu i: ây là giai o n tr ch p ch ng t p i, b p b nói, bi t c m n m b ng 2 ngón tay, bi t khám phá chơi b ng nhi u cách (l c, p, ném, th xu ng), d dàng tìm ra v t c t d u. lo l ng khi xa m , không theo ngư i l , và c bi t là tr ã bi t b t chư c ngư i l n. Trong tu i này, c n ph i kích thích tr nh ng chơi òi h i s khéo léo c a các ngón tay, s d ng 2 ngón tay như quay s i n tho i, nh n nút nh c chuông…Bên c nh ó, nh ng chơi cho tr ph i là nh ng món chơi an toàn như: các lo i chơi kéo – y, ôtô, xe t i b ng nh a d o chuyên ch , không mép nh n, không th tháo r i t ng b ph n. C n cho tr làm quen và ti p xúc v i bên ngoài thông qua vi c: gi i thi u bé v i con b n bè c a b n, t o i u ki n tr t p d n v i b n m i, v i nhóm b n m i cùng tu i. 4. T 2 -3 tu i: ây là giai o n tr phát tri n m nh. Tr ã có th t mình làm m t s vi c mà không c n có s giúp c a ngư i l n, bi t chơi gi b , tìm ư c
  5. v t c t d u dư i 2 hay 3 n p, bi t l t t ng trang sách, x p chơi theo hình d ng và màu s c, nh n bi t và xác nh h u h t các v t thông thư ng, có th thay phiên trong trò chơi i n t , có th xây tháp 6 kh i. Có th nói tên – tu i – phái và hi u khái ni m “c a tôi” và “c a ngư i khác”. Vì ây là giai o n quan tr ng nên cha m c n ph i c bi t chú ý trong vi c kích thích cũng như b o v tr tránh kh i nh ng tai n n b t ng x y ra trong quá trình tr vui chơi, khám phá. Hãy khuy n khích tr chơi sáng t o, xây d ng và v , l ng nghe và tr l i các câu h i c a con. T p cho tr cách s d ng nh ng t mô t c m xúc và b c l tình c m như h nh phúc, vui m ng, gi n d , s hãi. Song song, hãy gi i h n th i gian xem tivi, tránh nh ng phim ho t hình b o l c, cùng xem và th o lu n v i tr n u có i u ki n, ng s d ng tivi như m t phương ti n gi tr . tu i này ã r t hi u ý nghĩa t “không”, vì v y c n ph i th ng nh t trong gia ình nh ng k lu t thích h p n u bé ph m l i, khen thư ng k p th i n u bé có ti n b . 5. T 3 -6 tu i:
  6. V i tu i này, tr r t thích t th c hi n m i vi c, thích m i ngư i và thích làm cho ngư i khác thích mình. Tr b t u h c luân phiên và h c chia s , bi t k t b n, nh n bi t tình c m, bi u l tình c m v i cha m , thích ư c ôm hôn, thay i yêu – ghét trong vòng m t phút. Tr cũng r t thích khám phá chung quanh, thích tháo r i m i v t,v , n n thành th o, t m c – c i áo và chơi nh ng trò chơi chưa khác nhau gi a bé trai và bé gái (búp bê, xe t i). V i các bé trong tu i này, vi c c n thi t là: khuy n khích tr cùng tham gia t ph c v và ph c v trong b a ăn, thư ng xuyên nh tr tham gia vi c nhà: lau bàn, tư i cây, chăm sóc thú v t nuôi… Không quan tr ng k t qu nhưng khen thư ng ngay khi có k t qu .
Đồng bộ tài khoản