MẸO THI LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

Chia sẻ: lenga_a6

1 . Có từ "đường bộ": đ/án 2 2 . Đề có từ 34 đ/án: chọn đ/án "cả" hoặc "tất cả". Trừ câu 3 "phần đường xe chạy" và câu 146 "cung cấp nhiên liệu cho động cơ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản