Mệt mỏi từ đâu ra?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
5
download

Mệt mỏi từ đâu ra?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Mệt quá!” - Không biết từ lúc nào, từ này ngày càng trở nên thông dụng trong cuộc sống hiện đại. Thực ra, mệt mỏi không chỉ là do làm việc quá nhiều gây ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mệt mỏi từ đâu ra?

  1. M tm it âu ra? “M t quá!” - Không bi t t lúc nào, t này ngày càng tr nên thông d ng trong cu c s ng hi n i. Th c ra, m t m i không ch là do làm vi c quá nhi u gây ra... 1. M t làm vi c quá s c N u t p trung m t nhìn vào m t v t gì ó quá lâu, t b n thân s c m th y xương c t r i r c, t chi tê m i. Lúc này chúng ta c n nh m m t l i tĩnh dư ng và ngh ngơi m t lúc. 2. Béo phì Quá béo là gánh n ng c a cơ th , làm cho chúng ta
  2. c m th y m t m i. 3. Thi u v n ng Chúng ta thư ng ng nh n r ng v n ng s gây ra m t nhưng th c t l i hoàn toàn ngư c l i. N u thi u v n ng, cơ b p s tr nên y u m m, khi cơ th c n v n d ng n nó thì c n ph i t n nhi u s c l c hơn. Ng nư ng vào cu i tu n cũng có th làm b n m t m i. nh: Inmagine
  3. 4. Có v n v ng Có m t s ngư i thư ng l i d ng th i gian ngh cu i tu n ng bù, ng nư ng, nhưng có th các b n không bi t, ng mu n, d y mu n s làm xáo tr n ng h sinh h c, tr c ti p nh hư ng n tr ng thái th n kinh. 5. V n tâm lý Tr m c m là nguyên nhân ph bi n nh t d n nm t m i; tâm tr ng không t t. Lo l ng quá cũng s làm cho chúng ta ng không ngon gi c, t ó gây ra m t m i. 6. Dinh dư ng không t t N u dinh dư ng h ng ngày c a b n ch y u là th c ph m gia công, cơ th s c m th y m t m i. B n nên
  4. ăn nhi u rau xanh, hoa qu tươi, cá, gà, ch ph m t u và th c ph m t ngũ c c. 7. Tuy n giáp tr ng bài ti t không Tuy n giáp tr ng i u khi n s trao i ch t cũ m i, n u tuy n giáp tr ng bài ti t không s làm gi m, làm ch m s trao i ch t cũ m i và làm cho chúng ta c m th y m i m t. 8. M t nư c Cơ th chúng ta sau khi m t nư c, lư ng máu gi m, th l c y u kém, tinh l c không m nh kho . Thông thư ng m i ngư i m i ngày u ng t 6-8 c c nư c. 9. Thu c U ng thu c l i ti u, thu c ch ng tr m c m, thu c
  5. c m ho c thu c tr ho cũng có th gây ra m i m t. Thư ng sau khi ng ng u ng thu c thì m i m t cũng s qua i. 10. Môi trư ng làm vi c t i tăm, m m N u môi trư ng làm vi c xung quanh b n m o, m m thì b n s d có c m giác m t m i. Vì v y nên i u ti t b ng cách tăng thêm nh ng màu s c như , vàng, cam giúp ích cho vi c tiêu tr m t m i. N u c m giác m t m i kéo dài hơn 1 tháng, thì không nên xem thư ng, nên i khám bác s nh bác s phân tích rõ căn nguyên.
Đồng bộ tài khoản