Mĩ thuật 3 - Vẽ theo mẫu Vẽ cái ấm pha trà I.

Chia sẻ: mobistar1209

Học sinh nhận biết được hình dáng và các bộ phận của cái ấm pha trà. - Vẽ được cái ấm pha trà. - nhận ra vẽ đẹp của cái ấm pha trà (về hình dáng, cách trang trí). II. Chuẩn bị - Một số cái ấm pha trà . - Bốn bài của HS năm trước.

Nội dung Text: Mĩ thuật 3 - Vẽ theo mẫu Vẽ cái ấm pha trà I.

 

  1. Mĩ Thuật Bài 30: Vẽ theo mẫu Vẽ cái ấm pha trà I. Mục tiêu: - Học sinh nhận biết được hình dáng và các bộ phận của cái ấm pha trà. - Vẽ được cái ấm pha trà. - nhận ra vẽ đẹp của cái ấm pha trà (về hình dáng, cách trang trí). II. Chuẩn bị - Một số cái ấm pha trà . - Bốn bài của HS năm trước. III. Các hoạt động dạy học * Giới thiệu bài: Một trong những đồ vật dùng để pha nước là cái ấm . Cái ấm có rất nhiều loại khác nhau về kích thước, màu sắc cách trang trí cũng như vẽ đẹp của chúng.
  2. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét - Giới thiệu mẫu để học sinh quan sát và đặt câu hỏi - Những cái ấm này có đặc điểm gì khác nhau ? (về hình dáng, màu sắc, cách trang trí, chất liệu...). - Vẽ hình minh hoạ lên bảng và giảng giải: Hình vẽ cái cốc được tạo bởi nét thẳng và nét cong. Hoạt động 2: Cách vẽ cái ấm pha tra - Giáo viên bày mẫu để cho học sinh dễ quan sát - Em vẽ cái ấm vừa với phần giấy ở vở tập vẽ. - Cái ấm em vẽ miệng so với đáy như thế nào ? * Các bước tiến hành vẽ: + Vẽ phác khung hình chung + Đánh dấu các vị trí chính của cái ấm + Nối các vị trí đó lại bằng các nét thẳng + Hoàn chỉnh hình + Đánh bóng. hoặc vẽ màu.
  3. Hoạt động 3: Thực hành - Giáo viên cho học sinh xem bài của anh chị khoá trước. - GV bao quát lớp, hướng dẫn học sinh làm bài. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá. - Giáo viên chọn một số bài hoàn thành sớm cho cả lớp nhận xét. ______________________________________
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản