MĨ THUẬT - ÔN LUYỆN VẼ ĐƠN GIẢN HOA LÁ (9)

Chia sẻ: fordec

-HS nắm được hình dáng , màu sắcvà đặc điểm của một số hoa lá đơn giản.Nhận ra vẻ đẹp hoạ tiết hoa lá trong trang trí . - HS biết cách vẽ đơn giản và vẽ đơn giản được một số bông hoa ,chiếc lá. -HS yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên.

Nội dung Text: MĨ THUẬT - ÔN LUYỆN VẼ ĐƠN GIẢN HOA LÁ (9)

SINH HO T L P ( ti t 9 )


I/ SƠ K T TU N :

+Nh n xét tu n qua :hs i h c chuyên c n.Trong gi h c
tham gia phát bi u

xây d ng bài t t
như:Tiên,Khoa,Anh,Linh,Trinh,Vinh,Tú,Tu n…

+ Tham gia công tác i t t.

+Th c hi n h i tr ng v sinh t t.

+Truy bài u gi tương it t

II/ NH NG ƯU I M VÀ T N T I

+ƯU I M:

+Th c hi n t t vi c truy bài u gi .

+Ghi chép bài y .

+Tham gia m i ho t ng t t.

T NT I

+H c t p không t p trung trong l p.( Nh t, Phương , Th nh ,
Phi)

+Còn nói chuy n như: Hà Khoa , Phương

+Chưa, tham gia tích c c v sinh sân trư ng :Tư ng Vy,
Hưng,Y n)
III/ BI N PHÁP KH C PH C :

+Thư ng xuyên theo dõi.phân công b n bên c nh nh c nh .

+ i m danh sau khi v sinh sân trư ng,x p lo i thi ua .

IV PHƯƠNG HƯ NG TU N N:

-T 3 tr c l p.

- Theo dõi các HS tham gia b i dư ng HS gi i,thu ti n h c phí.

- Ki m tra sách v c a m t s em.

-Ôn bài theo cương nhi u hình th c: Ki m tra trên gi y, dò bài
,tr c nghi m.

-Ki m tra v sinh cá nhân ,móng tay, áo qu n c l p.

-Thăm ph huynh em Thanh Phương qua i n tho i

V /BÀI HÁT: Hát các bài hát i.
MĨ THU T

ÔN LUY N V ƠN GI N HOA LÁ (9)
I. M c tiêu:

-HS n m ư c hình dáng , màu s cvà c i m c a m t s hoa lá ơn
gi n.Nh n ra v p ho ti t hoa lá trong trang trí .

- HS bi t cách v ơn gi n và v ơn gi n ư c m t s bông hoa ,chi c lá.

-HS yêu m n v p c a thiên nhiên.

II. dùng d y h c:

-M t s nh ch p hoa lá và hình hoa lá ã ư c v ơn gi n.

- M t s bài v c a hscác l p trư c.

III.Các ho t ng:

:

Ho t ng c a th y ho t ngc a trò

1. Gi i thi u:

- ưa tranh và h i n i dung tranh. -HS tr l i.

2.Ti n hành:

-HS quan sát ,nh n xét hình hoa và lá ho c -HS quan sát m u .
bài trang trí hình tròn, trang trí hình vuông có
s d ng ho ti t hoa lá nh n ra các lo i hoa
lá có nhi u hình dáng, màu s c p và phong
phú.

-Các nhóm trao i và tr l i:
- Hs th o lu n nhóm ôi tr
* Cho bi t tên g i c a các hoa lá . l i các câu h i theo yêu c u
c a giáo viên.
* Hình dáng và màu s c c a chúng có gì
khác nhau?

* K tên các lo i hoa lá mà em bi t

* Hoa h ng , hoa cúc thư ng có nh ng màu
gì?

* So sánh hình dáng c a lá hoa h ng và lá
hoa cúc

*Lá tr u, lá bàng có hình dáng như th nào?

-GV gi i thi u m t s hoa, lá th t như hoa
cúc, hoa h ng…lá bư i, lá tr u không…và
hình các lo i lá trên ã ư c v ơn gi n.

GV c ng c l i màu s c , hình dáng c a m t
s hoa, lá có trong thiên nhiên.

-HS th c hành : Lưu ý nh c nh hs nhìn m u
v .
-HS th c hành v vào v .
-V cân i v i ph n gi y.

-V màu theo ý thích.

3.Nh n xét , ánh giá:

-GV cùng ch n các bàihoàn thành t t và chưa
t t tri n lãm
4.D n dò :Quan sát v t có d ng hình tr . - hs cùng ch n s n ph m
tri n lãm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản