Microflow - báo cáo thu nhập

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
14
download

Microflow - báo cáo thu nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Microflow - báo cáo thu nhập

  1. Microflow - báo cáo thu nhập 1984 1985 1986 1987 $ $ $ $ 12 12 12 12 87.340 451.595 855.658 489.243 Doanh số bán hàng thuần Chi phí quản lý 34.056 145.542 326.740 216.499 Chi phí bán hàng 13.097 98.806 333.928 195.891 Bản quyền phải trả 23.846 39.286 3.316 Thưởng nhân viên 16.690 97.477 70.665 26.917 Chi phí thuê tài sản 4.142 9.457 33.815 13.086 Tiền thưởng phải trả 60.570 5.384 1.346 Chi phí thuê và sửa chữa thiết bị/máy tính 3.998 13.768 20.222 8.814 Khấu hao 140 3.605 10.222 Hao mòn 94 95 72.123 453.165 840.659 456.869 Tổng chi phí hoạt động 15.217 (1.570) 14.999 23.374 Thu nhập từ hoạt động Thu nhập khác 692 Chi phí khác (3.699) Lợi nhuận trước thuế và TN bất thường (4.577) 14.999 23.374 Thuế thu nhập (được hưởng khi lỗ) (687) 1.563 12.883 (3.890) 13.436 10.491 Lợi nhuận trước các khoản phụ khác Lãi (lỗ) bất thường 42.069 15.217 (3.890) 13.436 52.560 Lãi ròng Phát hành cổ phiếu thường 538 19 Vốn góp thêm 13.413 Điều chỉnh lãi giữ lại kỳ trước (11.209) Trái phiếu công ty (đã phát hành và mua lại/giữ (24.353) (20.898) lại 15.755 (15.099) 2.515 31.662 Thay đổi giá trị ròng
Đồng bộ tài khoản