Microsoft Office 2010 Product Guide part 7

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
17
download

Microsoft Office 2010 Product Guide part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước nhanh Nhiều e-mail mà bạn nhận được liên quan đến các bước hơn và chỉ cần đọc nó để lại nó trong hộp thư của bạn. Đôi khi bạn cần di chuyển nó vào một thư mục khác và tạo ra một cuộc họp hoặc bổ nhiệm, chuyển tiếp nó cho người khác và xóa các e-mail, hoặc sự kết hợp bất kỳ các nhiệm vụ. Nhanh chóng phản ứng với các mục trong hộp thư của bạn bằng cách tạo ra và xác định nhiệm vụ phổ biến mà có thể được thực hiện trong bước nhanh chóng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft Office 2010 Product Guide part 7

Đồng bộ tài khoản