Microsoft Office PowerPoint 2003

Chia sẻ: mynamename

Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng Microsoft Office PowerPoint 2003. Tài liệu hay và bố ích dành cho những bạn yêu thích môn tin học, tham khảo thực hành để học cách ứng dụng Powerpoint trong công việc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Microsoft Office PowerPoint 2003

 

 1. Microsoft Office  PowerPoint 2003
 2. Microsoft PowerPoint Slide Pane • Các thành phần trong màn hình giao diện Outline Pane Note Pane Button View
 3. Microsoft PowerPoint • Tạo mới trang trình diễn
 4. Microsoft PowerPoint • Tạo mới trang trình diễn với Design Template Áp dụng mẫu cho tất cả slide Áp dụng mẫu cho slide hiện hành
 5. Microsoft PowerPoint • Ví dụ minh họa
 6. Microsoft PowerPoint • Các chế độ trình bày màn hình Trang Outline Trang Slide
 7. Microsoft PowerPoint • Các chế độ trình bày màn hình Slide Shorter ­ Trình bày nhiều trang cùng lúc
 8. Microsoft PowerPoint • Slide Master – Thanh công cụ Slide Master View – Thiết kế Slide Master
 9. Microsoft PowerPoint • Tạo hiệu ứng khi có sự chuyển tiếp giữa các Slide – Hộp thoại tạo hiệu ứng giữa các Slide Chọn hiệu ứng âm thanh
 10. Microsoft PowerPoint • Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong trang trình diễn – Hiệu ứng hình ảnh Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng
 11. Microsoft PowerPoint • Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong trang trình diễn – Hiệu chỉnh các hiệu ứng thông qua hộp thoại
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản