Microsoft PowerPoint

Chia sẻ: Xuan Hien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
241
lượt xem
97
download

Microsoft PowerPoint

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một cách chụp ảnh đối tượng quan tâm. trước hai thứ nhưng nền tách biệt hai phương pháp khảm. khảm Alpha phương pháp khảm. ảnh chụp. môi trường. Phim!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft PowerPoint

 1. KHẢM Phạm Thế Bảo Khoa Toán – Tin học Trường ĐHKKHTN Tp.HCM Làm sao siêu nhân bay? Siêu nhân có sứ mạnh? HAY Khảm và ghép ảnh? 1
 2. “Khảm” Định nghĩa bài toán: • Tách ảnh C thành – ảnh đối tượng cần Co, – ảnh nền Cb, – Và mức độ mờ α • Co và α có thể dùng ghép trong ảnh khác Vấn đề • Nếu alpha là nhị phân, khó làm tự động (bài toán phân đọan ảnh) • Cho phim/TiVi, không thể phân đoạn thủ công cho mỗi frame • Cần đơn giản hóa giả thiết… Màn hình xanh 2
 3. Khảm với màn hình xanh Hầu như các phim trường đều dùng Petros Vlahos phát minh khảm với màn hình xanh ở thập kỷ 50 Vẫ dù đế ngày nay. Ô nhận giải hậ 50. Vẫn dùng đến à Ông hậ iải Oscar cho thành tựu suốt đời. Xem xét hình thái nền: • Cần nền xác định • Tính alpha theo SSD(C,Cb) > ngưỡng – Hay dùng công thức của Vlahos: α = 1-p1(B-p2G) • Hy vọng nền và đối tượng không tương đồng – ràng buộc màu xanh! • Tại sao xanh? • Tại sao đồng nhất? Nền tảng p1 and p2 3
 4. Màn hình xanh cho siêu nhân? Khảm bán trong suốt • Alpha trong khỏang 0 và 1 4
 5. Bài toán khảm: định nghĩa toán học mỗi pixel trong ảnh ghép Có • có màu Ck =[Rk Gk Bk] và • màu ghép C [R G B] à hé C= Tính • Màu của pixel đối tượng C0 =[R0 G0 B0 α0] (= [α0R0 α0G0 α0B0] ) Với phương trình khảm C= C0 + (1- α0)Ck Tại sao khảm tổng quát thì khó? Phương trình khảm C= C0 + (1- α0)Ck ( ) 5
 6. Cách giải quyết thứ nhất: không màu xanh! Phương trình khảm C= C0 + (1- α0)Ck • Nếu biết nền không có màu xanh thì B0=0 • Sẽ có 3 phương trình cho 3 biến ế R = R0 + (1- α0)Rk 3. tìm R0 G = G0 + (1- α0)Gk 2. tìm G0 B = Bk - α0Bk 1. tìm α0 Khó khăn chính: • giả thiết không có màu xanh rất hạn chế • loại trừ tất cả màu xám ngoại trừ màu đen, vì trong hệ Hxx màu trắng có xanh. Cách giải quyết thứ hai: xám Phương trình khảm C= C0 + (1- α0)Ck • Nếu chúng ta biết nền chứa màu xám thì có thể xem R0=G0=B0 • Chỉ còn 3 phương trình 2 biến 6
 7. Khảm tam giác (Smith & Blinn) Phương trình khảm C= C0 + (1- α0)Ck • Thay vì giảm số lượng biến chúng ta có ố ế thể cố gắng tăng số phương trình. • Một cách chụp ảnh đối tượng quan tâm trước hai thứ nhưng nền tách biệt. • Có 6 phương trình và 4 biến • Mỗi pixel sẽ được xử lý độc lập, không cần xem nền là hằng hằng. Thuật toán Mỗi pixel p trong ảnh ghép: • màu Ck1 = [Rk1 Gk1 Bk1] tại p • màu Ck2 = [Rk2 Gk2 Bk2] tại p • màu pixel ghép C1 =[R1 G1 B1] tại p và • màu pixel ghép C2 =[R2 G2 B2] tại p Giải 6 phương trình cho 4 Nn 7
 8. Ví dụ với khảm tam giác 8
 9. Vấn đề với khảm Ảnh không thật Thiếu khúc xạ ánh sáng g Cách giải quyết: Thay đổi phương trình khảm 9
 10. Khảm môi trường và ghép Phương trình khảm môi trường C = F + (1- α)B + Φ C ~ màu F ~ màu đối tượng B ~ màu nền α ~ lượng ánh sáng qua đối tượng Φ ~ đóng góp ánh sáng từ môi trường qua đối tượng 10
 11. Giải thích Φ R – ảnh phản xạ T – ảnh kết cấu Khảm môi trường 11
 12. So sánh hai phương pháp khảm khảm Alpha phương pháp khảm ảnh chụp môi trường So sánh hai phương pháp khảm khảm Alpha phương pháp khảm ảnh chụp môi trường 12
 13. Phim! 13
Đồng bộ tài khoản