Miến dịch học thực vật bài 1

Chia sẻ: Dao Thi Ngoan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
172
lượt xem
55
download

Miến dịch học thực vật bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'miến dịch học thực vật bài 1', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Miến dịch học thực vật bài 1

 1. Môn học: Miễn dịch thực vật Bài 1. Các khái niệm về miễn dịch thực v ật 1. Đối tượng miễn dịch thực vật 2. Lịch sử miễn dịch học động vật 3. Lịch sử miễn dịch học thực vật 4. So sánh MDĐV và MDTV 5. Các khái niệm cơ bản về tính kháng bệnh của cây
 2. 1.Đối tượng miễn dịch thực vật Định  nghĩa:  “là khả năng của cây chống l i ở m ọi ạ    m ức độ sự t n công của t ấ ác nhân gây  bệnh nhờ các đặc đi m  cấu t úc &  di ể r   t uyền”. r   Theo nghĩa r ng này, i n dịch t ực vật ộ  m ễ h    có t ể được hi u l tnh kháng của cây  h ể à  í vớit nhân   ác  gây  ệnh. b
 3. 1.Đối tượng miễn dịch thực vật Đốit ng  ượ M i n dịch t ực vật do vậy, ễ h ,  nghiên  cứu sự  ương t t ữ ác nhân gây  ác gi a t bệnh và cây ký chủ  rt ong quá t ì r nh  gây bệnh nhằm  hi u và ứng dụng  ể khả  ăng  n kháng  ệnh  ủa  b c cây.
 4. 1.Lịch sử miễn dịch động vât  B ệnh  u  ùa Var ol đậ m ( i a  m aj   r or vi us)  K hoảng  300­500 r ệu  ti ngườichếtt ong hế  ỷ     r t k 20.  N ăm   đ t 1979,  H O   ã uyên   W bố xóa  ỏ  b được  ệnh  b nhờ  các  ến  ịch i   chi d têm chủng  ốt2 hế  ỷ  su   t k 19  và    20.
 5. 1.Lịch sử miễn dịch động vât  Từ nhiều thế kỷ trước, người Trung Quốc và Ấn Độ (khoảng thế kỷ 16) đã biết chữa bệnh bằng cách nghiền vảy đậu mùa từ người bệnh, sau đó nhỏ vào mũi hoặc bôi vào vết cắt trên da người khỏe để phòng bệnh.
 6. 1.Lịch sử miễn dịch động vât  Vào  ảng  kho 1720,M ar M ont   y  agu,vợ  ột   m   đạisứ  ườiA nh ạiThổ  hĩ  ỳ  ã  ới   ng   t   N K đ gi   t ệu  ương  hi ph pháp  ủng  u  ủa  ười ch đậ c ng   Thổ vào Tây  u. Â
 7. 1.Lịch sử miễn dịch động vât Edward Jenner 1749-1823  C uốit ế  ỷ       h k 18,E.Jenner đã    gây  i n  ịch  m ễ d bệnh  u  ùa  ằng  ủng  u  ớivi us  u  đậ m b ch đậ v   r đậ bò.
 8. 1.Lịch sử miễn dịch động vât  1838,chí phủ  nh    nh  A thông qua uậtchủng  l   đậu  i n    m ễ phícho  ười ng   dân  1850,chủng  u à  ắt   đậ l b   buộc ạiA nh  t    1979,W H O   ã uyên  ố    đ t b xóa  ỏ  b được  ệnh nhờ  b ( các  ến  ịch i   chi d têm chủng  vacxi t ong  ốt n r su   2 hế  ỷ  và    t k 19  20)
 9. 1.Lịch sử miễn dịch động vât Đã hi tl p  ỹ huậttêm   t ế  ậ k t  i chủng dùng    nh  ật visi v   nhược  c vacci   ờ  độ ( n)nh các nghi cứu  ề ên  v  B ệnh ả  ( t gà Past ela  eur l m uloci t da)  B ệnh han B acil t ( lus  ant aci hr s) Louis Pasteur  B ệnh  ại( abi vi us) d  R es  r   1822-1895 Website: Wikipedia
 10. 1.Lịch sử miễn dịch thực vât  1894. Ericksson. Nấm gỉ sắt cây cốc (Puccinia graminis) gồm các chủng sinh lý:  Giống nhau về hình thái nấm (bào tử)  Giống nhau về triệu chứng/dấu hiệu bệnh  Khác nhau về tính gây bệnh trên cây ký chủ (vd một số chủng gây bệnh trên lúa mỳ nhưng không gây bệnh trên đại mạch và tiểu mach)
 11. 1.Lịch sử miễn dịch thực vât  1894. Ericksson.  Hiện nay:  P. graminis f.sp. triciti gây hại lúa mỳ (wheat)  P. graminis f.sp. avenae gây hại đại mạch (oat)  P. graminis f.sp. secalis gây hại lúa tiểu mạch (barley) http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=9910
 12. 1.Lịch sử miễn dịch thực vât Bệnh gỉ sắt thân cây cốc (Puccinia graminis) G ỉ   ắt t s  hân  G ỉ  ắtt s  hân  B ào ử oài t l   G ỉ   ắt t s  hân  đạim ạch    tểu  ạch  i m n ấm   l m ỳ  úa  (Pucci a  ni (Pucci a  ni Pucci a  ni (Pucci a  ni gr i s  am ni gr i s  am ni gr i s  am ni gr i s  am ni fsp. .   fsp. .   gi ng  ệt ố h   fsp.t ii ) .  r tci avenae) secals) i nhau
 13. 1.Lịch sử miễn dịch thực vât 1905.R .H .B if       f en Tí kháng  ệnh  ỉ  ắtcủa  gi ng úa  nh  b g s   2  ố l m ỳ   r ền  dit uy được heo uậtM endel  t l   . Michigan Bronze (S) X Rivet (R) F1 (S) F2 195 (S) : 64 (R) 3 (S) : 1 (R)
 14. 1.Lịch sử miễn dịch thực vât 1940s.H ar   or và huyếtgen­ igen   olFl   t   đố   “Đốivớim     ỗigen    nh í kháng r   quiđị tnh  t ong  cây  ký  chủ  m ộtgen ương  ng    nh í gây  có    t ứ quiđị tnh  bệnh r t ong  si ký  nh” Harol Flor Cây lanh bị nhiễm 1900 - 1991 nấm gỉ sắt
 15. 1.Lịch sử miễn dịch thực vât Tí kháng  ủa  gi ng anh  ivới2  ủng  nh  c 2  ố l đố     ch nấm   ỉ  ắtM el psor lni( or   g s   am a i  Fl ,1956) Chủng 22 Chủng 24 aaAA AAaa
 16. 1.Lịch sử miễn dịch thực vât C ơ  ế:Xétm ộtcặp  ch       gen  ủa  c cây anh  nấm   ỉ  ắt l và  g s : A- A- aa aa R- rr R- rr C ó ương  t K hông  t ng ác:cây  ị  ệnh có ươ t   b b t   ác:cây  kháng  ệnh b
 17. 1.So sánh miễn dịch động vật và miễn dịch thực vật
 18. Sự khác nhau giữa MDĐV và MDTV Động  ậtm áu  v   nóng  hệ  có  m i n  ịch  ễ d còn hực  ậtkhông  t v   có
 19. Sự khác nhau giữa MDĐV và MDTV H ệ  i n  ịch: m ễ d G ồm   các  ơ  c quan  t ẩm   ền  i n  ịch  có h quy m ễ d ( uyến  c,l t ứ  ách,t y.. à  ơisản  nh,duy r ,  ủ .)l n   si   t ì  bi thoá  đi u  ển  ự  ạtđộng  ủa  ệ  và  ề khi s ho   c các  ế bào  t ẩm   ền  i n  ịch. t   có h quy m ễ d   C ác ế  t bào  t ẩm   ền  i n  ịch chủ  có h quy m ễ d ( yếu  ồm   l ạil l pho  g 2 o  à ym bào    l pho  B và ym bào   ham   a  T)t gi vào  tì đ ứ m ễ quá r nh  áp  ng  i n  dịch  ủa  ơ hể  ằm   ống ạicác ác  c c t nh ch l   t nhân  ạ xâm   ập. l  nh  
 20. Sự khác nhau giữa MDĐV và MDTV H aiki u  áp  ng  i n  ịch:   ể đ ứ m ễ d 1. Kiểu đáp ứng miễn dịch dịch thể: • Khi kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể, bị đại thực bào vây bắt, xử lý và trình diện cho lympho bào T => trợ bào T. • Trợ bào T giúp biệt hóa lympho bào B thành tế bào plasma sản xuất ra kháng thể dịch thể (Ig) • Kháng thể dịch thể tồn tại trong dịch cơ thể (huyết tương) và sẽ kết hợp đặc hiệu với kháng nguyên
Đồng bộ tài khoản