Mô hình chăn nuôi heo nái Móng cái sinh sản

Chia sẻ: keokeo1209

Góp phần khôi phục đàn lợn nái sau dịch bệnh tai xanh, đặc biệt là nâng cao chất lượng đàn nái nền Móng cái trong nhân dân. - Từ đàn nái móng cái này sẽ cho phối giống với lợn đực Móng cái để nhân giống hoặc cho phối giống với lợn đực ngoại tạo con lai F1 để nuôi thịt. - Tạo công ăn việc làm cho người dân nghèo, góp phần tăng thu nhập cho các hộ gia đình. 3. Phạm vi, địa bàn và thời gian triển khai: 3.1. Phạm vi, địa bàn triển khai: Thực...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mô hình chăn nuôi heo nái Móng cái sinh sản

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU MÔ HÌNH


KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI HEO NÁI MÓNG CÁI SINH SẢN


1. Tên hợp đồng: Mô hình chăn nuôi heo nái Móng cái sinh sản.


2. Mục tiêu của hợp đồng:


- Góp phần khôi phục đàn lợn nái sau dịch bệnh tai xanh, đặc biệt là nâng

cao chất lượng đàn nái nền Móng cái trong nhân dân.


- Từ đàn nái móng cái này sẽ cho phối giống với lợn đực Móng cái để nhân

giống hoặc cho phối giống với lợn đực ngoại tạo con lai F1 để nuôi thịt.


- Tạo công ăn việc làm cho người dân nghèo, góp phần tăng thu nhập cho

các hộ gia đình.


3. Phạm vi, địa bàn và thời gian triển khai:


3.1. Phạm vi, địa bàn triển khai: Thực hiện tại xã Tam Lãnh huyện Phú

Ninh.


3.2. Thời gian triển khai hợp đồng: Năm 2009-2010. Một hợp đồng thực

hiện trong thời gian 18 tháng, Thời gian cụ thể sẽ được thỏa thuận trong điều

khoản hợp đồng cung cấp dịch vụ khuyến nông.
Dự án KHCN NN Quảng Nam- CN heo Móng Cái sinh sản - 1
4. Yêu cầu của mô hình:


4.1.Yêu cầu chung:TT Chỉ tiêu ĐVT Yêu Ghi chú

cầu1 kg/con ≈ 20
Heo Móng
Giống
cái thuầnQuy mô: Số
2 con 40
con/mô hình/điểmMức hỗ trợ
3 con 02
tối đa/hộ(kg thức ăn

4 Thức ăn HH Kg/con 25 /con/ ngày với

heo nái năm 1,2)
Dự án KHCN NN Quảng Nam- CN heo Móng Cái sinh sản - 2
Tiêm (tiêm 2 lần/

đúng, đủ năm đủ các loại
5 Vaccine Liều
các loại như: THT; DT;

Vắc xin PTH; LMLN)Tinh đực
Tinh đực
6 Liều/con 3 ngoại hoặc tinh
giống
Móng cái thuần
4.2.Chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt:Yêu Ghi
TT Chỉ tiêu ĐVT
cầu chú1 Tỷ lệ sống: % ≥ 90Tuổi phối giống 6- 8
2 Tháng
lần đầu thángDự án KHCN NN Quảng Nam- CN heo Móng Cái sinh sản - 3
≤ 12
3 Tuổi đẻ lứa đầu Tháng
thángTrọng lượng heo 0,5-
4 kg/con
con sơ sinh 0,85 Số con đẻ ra/lứa con ≥9Số con sau cai
6 con ≥8
sữaSố lứa đẻ/ con/
7 Lứa 2
nămThời gian xử
8 năm 5
dụng con nái4.3. Kết quả đầu ra yêu cầu:


- Số hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình: 30 hộ;Dự án KHCN NN Quảng Nam- CN heo Móng Cái sinh sản - 4
- Số nông dân được tập huấn về kỹ thuật của mô hình: 90 lượt người.


- Số nông dân đến tham quan mô hình: 30 lượt người;


- Số hộ nông dân làm theo mô hình: trên 80%;


- Thay đổi năng suất con vật nuôi là đối tượng của mô hình: tăng hiệu quả

kinh tế từ 15-20%;


- Thay đổi thu nhập của hộ nông dân sau khi thực hiện mô hình: tăng thu

nhập;


- Thay đổi về kinh tế xã hội của xã thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông:


+ Tăng đàn heo nái sinh sản, tạo nguồn giống và heo thương phẩm nuôi

thịt tại địa phương; góp phần ổn định về mặt kinh tế của nhân dân trong vùng.


+ Tạo việc làm, góp phần thay đổi tập quán chăn nuôi heo thả rông, giảm

thiểu ô nhiễm môi trường.


5. Mức hỗ trợ:


5.1. Mức hỗ trợ giống, vật tư:
Dự án KHCN NN Quảng Nam- CN heo Móng Cái sinh sản - 5
Yêu cầu
Mức hỗ trợ
TT Chỉ tiêu ĐVT
chương trình
1 - Nái 800 Hỗ trợ

Móng Cái hậu 100% cho
Kg
bị nông dân. Vật

tư cung ứng

2 Thức ăn Kg 1000 tại địa điểm

HH triển khai mô

hình.
4 Vaccine, Đồng/con 50.000(*)
(*): Hỗ
thuốc thú y
trợ bằng hiện

vật tại nơi

thực hiện mô

hình, không

hỗ trợ bằng


Dự án KHCN NN Quảng Nam- CN heo Móng Cái sinh sản - 6
tiền cho nông

dân.5 Tinh đực Liều 120 Hỗ trợ

giống 100%.
5.2. Mức hỗ trợ triển khai:Định Đơn giá
TT Chỉ tiêu ĐVT
mức (đồng)Tập huấn: 01 Lần 3
1
lần/ 01 ngày.Định mức 01

lần
Dự án KHCN NN Quảng Nam- CN heo Móng Cái sinh sản - 7
+ Thù lao

giảng viên người/ngày 1+ Thuê mướn

(hội trường, phục vụ,

thiết bị học tập) ngày 1+ Hỗ trợ tiền 20.000

ăn cho ND người/ngày 30+ Nước uống người/ngày 30 5.000+Tài liệu,

VPP bộ 30Tham quan: Lần 1
2
01 lần/ 01 ngày20.000+ Hỗ trợ tiền người/ngày 30
Dự án KHCN NN Quảng Nam- CN heo Móng Cái sinh sản - 8
ăn cho nông dân+ Thuê xe ca 1+ Nước uống Người 30 5.000+ Hướng dẫn Người/

tham quan ngày 13 Hội thảo xác

định ND tham gia Lần 1

mô hình+ Hỗ trợ tiền 20.000

ăn cho nông dân người/ngày 40+ Nước uống người/ngày 40 5.000+ Tài liệu,

VPP bộ 40Dự án KHCN NN Quảng Nam- CN heo Móng Cái sinh sản - 9
+ Thuê mướn

(hội trường, phục vụ,

thiết bị học tập) ngày 1+Chi khác trọn gói 14 Hội nghị tổng

kết Lần 1+ Hỗ trợ tiền 20.000

ăn cho nông dân người/ngày 40+ Nước uống người/ngày 40 5.000+ Tài liệu,

VPP bộ 40
+ Thuê mướn ngày 1

Dự án KHCN NN Quảng phục vụ,
(hội trường, Nam- CN heo Móng Cái sinh sản- 10
thiết bị học tập)+Chi khác trọn gói 15 Thuê cán bộ tháng 18

theo dõi, chỉ đạo kỹ

thuật (01 người/40

con)Ghi chú: Đối với các khoản chi cho nông dân như: Tiền ăn, nước

uống, tài liệu Nhà CCDV phải chi đúng với định mức.


5.3. Chi phí quản lý:
Chi phí quản lý cho

nhà CCDV (% trên tổng mức %
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản