MÔ HÌNH THÁC NƯỚC

Chia sẻ: huynhlong123

Đây được coi là mô hình thác đổ, hay là mô hình tuyến tính, là một mô hình cổ điển. Mô hình thác nước là mô hình đầu tiên tiếp cận phát triển hệ thống. Nó phổ biến trong thập niên 70 và cho phép cho một số lượng nhất định của thứ thự trong tiến trình .

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản