Mô hình trình diễn chăn nuôi lợn thịt

Chia sẻ: Nguyen UYEN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
381
lượt xem
64
download

Mô hình trình diễn chăn nuôi lợn thịt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. - Tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ gia đình nông dân nghèo. 3. Phạm vi của dịch vụ: - Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. - Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi và hướng dẫn cho các hộ nông dân. - Biên soạn tài liệu kỹ thuật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình trình diễn chăn nuôi lợn thịt

  1. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN CHĂN NUÔI LỢN THỊT 1. Tên hợp đồng: Mô hình trình diễn chăn nuôi lợn thịt 2. Mục tiêu của hợp đồng: - Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. - Tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ gia đình nông dân nghèo. 3. Phạm vi của dịch vụ: - Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. - Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi và hướng dẫn cho các hộ nông dân. - Biên soạn tài liệu kỹ thuật và tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân. - Tổ chức cho nông dân đến tham quan và học tập mô hình. - Dịch các tài liệu kỹ thuật có liên quan (tài liệu cho hộ nông dân thực hiện mô hình và tài liệu thông tin tuyên truyền cho hộ nông dân) sang tiếng dân tộc thiểu số (nếu mô hình thực hiện trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số). 1
  2. - Tổ chức thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Kiểm tra giám sát. - Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng. - Tổ chức nghiệm thu, thanh lý và quyết toán tài chính. 4. Thời gian, địa điểm triển khai thực hiện hợp đồng: - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 4 tháng, từ tháng 3 đến tháng 6/2009. - Địa điểm thực hiện: xã Thiên Phủ huyện Quan Hoá 5. Yêu cầu kỹ thuậtvà mức hỗ trợ a) Yêu cầu kỹ thuật TT Chỉ tiêu ĐVT Yêu Ghi cầu chú 1 Giống: kg/con 2
  3. - Khối  15 Cấp lượng giống thương lai phẩm - Phẩm cấp F1 Số con/điểm 3 con  80 trình diễn Mức hỗ trợ 4 con 2 tối đa/hộ Số hộ tham 5 hộ  40 gia 6 Số ngày ngày 90 nuôi thịt 7 Khả năng g/con/ngày ≥ tăng trọng 600 8 Tiêu tốn kg ≤ thức ăn/kg tăng 3,0 trọng 3
  4. b) Mức hỗ trợ giống, vật tư (tính cho 1 con) Yêu Chỉ Mức Ghi TT ĐVT cầu chương tiêu hỗ trợ chú trình Giống 1 kg 15- 18 15 ban đầu TĂ 2 kg 25 25 đậm đặc Vắc 3 xin, thuốc đồng/con 20.000 20.000 thú y c) Mức hỗ trợ công tác triển khai (tính cho 01 điểm mô hình): TT Chỉ tiêu ĐVT Định Ghi mức chú 1 Hội thảo triển khai lần 1 1 4
  5. ngày 2 Tập huấn lần 3 1 ngày/lần 3 Tham quan lần 2 1 ngày 4 Tổng kết lần 1 1 ngày 5 Cán bộ chỉ đạo/mô người 1 hình 6. Kết quả đầu ra yêu cầu: - Số hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình tối thiểu: 40 hộ; - Số nông dân đến tham quan mô hình: tối thiểu 50 lượt người; - Số hộ nông dân được tập huấn kỹ thuật của mô hình: tối thiểu 40 người; - Tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình; góp phần ổn định về mặt kinh tế, xã hội cho nhân dân trong vùng; 5
  6. 7. Phương pháp luận và giải pháp kỹ thuật thực hiện: Các đơn vị cung cấp dịch vụ khuyến nông đề xuất giải pháp tối ưu, phù hợp với tình hình thực tế của nơi triển khai mô hình; nêu rõ lý do lựa chọn giải pháp, giống, vật tư,… 8. Đối tượng hưởng lợi: các hộ nông dân nghèo các xã dự án; ít nhất 40% số người tham gia là phụ nữ. 9. Yêu cầu về báo cáo: Đơn vị cung cấp dịch vụ khuyến nông phải định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện mô hình về Ban QLDA KHCNNN tỉnh Thanh Hóa; gồm báo cáo tháng, quý, năm, kết thúc hợp đồng. 10. Ngân sách tối đa dự án tài trợ để thực hiện hợp đồng: Mỗi hợp đồng tại các xã dự án tối đa không quá 150 đồng. 11. Quy định về mặt tài chính: - Các nhà cung cấp dịch vụ khuyến nông lập dự toán tài chính để tham gia chào giá của hợp đồng dịch vụ khuyến nông phải tuân thủ các quy định về mặt tài chính của Nhà nước Việt Nam. - Về xây dựng mô hình, tập huấn cho nông dân, đưa nông dân đi tham quan mô hình trình diễn phải tuân thủ các định mức được quy định tại thông tư số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH, ngày 20/8/2007 về Hướng dẫn cơ chế 6
  7. quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. - Về định mức vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống đối với mô hình cây trồng; thức ăn, thuốc thú y, con giống đối với mô hình chăn nuôi và thủy sản) phải căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông- Khuyến ngư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản