Mô hình trình diễn chăn nuôi lợn thịt

Chia sẻ: keokeo1209

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. - Tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ gia đình nông dân nghèo. 3. Phạm vi của dịch vụ: - Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. - Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi và hướng dẫn cho các hộ nông dân. - Biên soạn tài liệu kỹ thuật...

Nội dung Text: Mô hình trình diễn chăn nuôi lợn thịt

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN


CHĂN NUÔI LỢN THỊT


1. Tên hợp đồng: Mô hình trình diễn chăn nuôi lợn thịt


2. Mục tiêu của hợp đồng:


- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi lợn thịt theo hướng an

toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.


- Tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ gia đình nông dân nghèo.


3. Phạm vi của dịch vụ:


- Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình.


- Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến

nông. - Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi và hướng dẫn cho các hộ nông dân.


- Biên soạn tài liệu kỹ thuật và tổ chức tập huấn cho các hộ nông

dân.


- Tổ chức cho nông dân đến tham quan và học tập mô hình.


- Dịch các tài liệu kỹ thuật có liên quan (tài liệu cho hộ nông dân

thực hiện mô hình và tài liệu thông tin tuyên truyền cho hộ nông dân) sang tiếng

dân tộc thiểu số (nếu mô hình thực hiện trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số).


1
- Tổ chức thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại

chúng.


- Kiểm tra giám sát.


- Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến

nông.


- Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng.


- Tổ chức nghiệm thu, thanh lý và quyết toán tài chính.


4. Thời gian, địa điểm triển khai thực hiện hợp đồng:


- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 4 tháng, từ tháng 3 đến tháng

6/2009.


- Địa điểm thực hiện: xã Thiên Phủ huyện Quan Hoá


5. Yêu cầu kỹ thuậtvà mức hỗ trợ


a) Yêu cầu kỹ thuậtTT Chỉ tiêu ĐVT Yêu Ghi

cầu chú1 Giống: kg/con2
- Khối  15 Cấp

lượng giống thương
lai
phẩm
- Phẩm cấp F1Số con/điểm
3 con  80
trình diễnMức hỗ trợ
4 con 2
tối đa/hộSố hộ tham
5 hộ  40
gia6 Số ngày ngày 90

nuôi thịt7 Khả năng g/con/ngày ≥

tăng trọng 6008 Tiêu tốn kg ≤

thức ăn/kg tăng 3,0

trọng3
b) Mức hỗ trợ giống, vật tư (tính cho 1 con)Yêu
Chỉ Mức Ghi
TT ĐVT cầu chương
tiêu hỗ trợ chú
trìnhGiống
1 kg 15- 18 15
ban đầu
2 kg 25 25
đậm đặcVắc

3 xin, thuốc đồng/con 20.000 20.000

thú yc) Mức hỗ trợ công tác triển khai (tính cho 01 điểm mô hình):TT Chỉ tiêu ĐVT Định Ghi

mức chú1 Hội thảo triển khai lần 1 1
4
ngày2 Tập huấn lần 3 1

ngày/lần3 Tham quan lần 2 1

ngày4 Tổng kết lần 1 1

ngày5 Cán bộ chỉ đạo/mô người 1

hình
6. Kết quả đầu ra yêu cầu:


- Số hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình tối thiểu: 40 hộ;


- Số nông dân đến tham quan mô hình: tối thiểu 50 lượt người;


- Số hộ nông dân được tập huấn kỹ thuật của mô hình: tối thiểu 40 người;


- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình; góp phần ổn định về mặt kinh

tế, xã hội cho nhân dân trong vùng;

5
7. Phương pháp luận và giải pháp kỹ thuật thực hiện:


Các đơn vị cung cấp dịch vụ khuyến nông đề xuất giải pháp tối ưu,

phù hợp với tình hình thực tế của nơi triển khai mô hình; nêu rõ lý do lựa chọn

giải pháp, giống, vật tư,…


8. Đối tượng hưởng lợi: các hộ nông dân nghèo các xã dự án; ít nhất

40% số người tham gia là phụ nữ.


9. Yêu cầu về báo cáo: Đơn vị cung cấp dịch vụ khuyến nông phải định

kỳ báo cáo tiến độ thực hiện mô hình về Ban QLDA KHCNNN tỉnh Thanh Hóa;

gồm báo cáo tháng, quý, năm, kết thúc hợp đồng.


10. Ngân sách tối đa dự án tài trợ để thực hiện hợp đồng: Mỗi hợp

đồng tại các xã dự án tối đa không quá 150 đồng.


11. Quy định về mặt tài chính:


- Các nhà cung cấp dịch vụ khuyến nông lập dự toán tài chính để tham gia

chào giá của hợp đồng dịch vụ khuyến nông phải tuân thủ các quy định về mặt

tài chính của Nhà nước Việt Nam.


- Về xây dựng mô hình, tập huấn cho nông dân, đưa nông dân đi tham

quan mô hình trình diễn phải tuân thủ các định mức được quy định tại thông tư

số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH, ngày 20/8/2007 về Hướng dẫn cơ chế
6
quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm

nghèo.


- Về định mức vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống

đối với mô hình cây trồng; thức ăn, thuốc thú y, con giống đối với mô hình chăn

nuôi và thủy sản) phải căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông-

Khuyến ngư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định.
7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản