Mô tả công việc của nhân viên bán hàng

Chia sẻ: haivan

Triển khai các hoạt động tìm kiếm thị trường. Triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến dự án và các order, inquiry lẻ. Trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát các điều khoản liên quan của Hợp đồng bán hàng. Triển khai các hoạt động Marketing được yêu cầu từ Hãng sản xuất dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng trực tiếp. Các công việc khác được Trưởng phòng và Giám đốc phân công. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng......

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản