MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHO

Chia sẻ: leminh250289

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc kế toán kho.

Nội dung Text: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHO

Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Dated : 10/01/2008
Adress:
Page : Page 1 of 2
Phone: Email:
Document name:


MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHO

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc
III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu
ra.

2. Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.

3. Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp
về PKT-TV

4. Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận
liên quan.

5. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn

6. Kiểm soát nhập xuất tồn kho

7. Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho
được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối
chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

8. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên
nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền

9. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm
kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.

10. Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

IV/ Tiêu chuẩn:
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Dated : 10/01/2008
Adress:
Page : Page 2 of 2
Phone: Email:
Document name:

1. Trình độ: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên.

2. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

3. Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.

4. Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.

5. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản