Mô tả công việc phòng bảo trì

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
366
lượt xem
247
download

Mô tả công việc phòng bảo trì

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Nội dung bài viết giới thiệu về Mô tả công việc phòng bảo trì

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc phòng bảo trì

  1. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Adress: Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 3 Phone: Email: Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Bảo trì máy theo định kỳ Công ty qui định. 2. Chỉnh sửa máy thực hiện được theo qui trình kỹ thuật của từng công đoạn cho mỗi mã hàng. 3. Điều động nhân viên thực hiện theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Xí nghiệp. 4. Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị theo qui định bảo trì thiết bị của Công ty, hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị đo. 5. Lập, thực hiện và quản lý ngân sách bảo trì. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức: Có bằng trung cấp hoặc tương đương 2. Kỹ năng: có kinh nghiệm làm trong ngành ít nhất 5 năm và có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 3. Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty
  2. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Adress: Dated : 10/01/2008 Page : Page 2 of 3 Phone: Email: Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO TRÌ I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Chuyển máy theo sự phân công và biểu đồ rải chuyền. 2. Chỉnh sửa máy theo yêu cầu của chuyền trưởng. 3. Sửa chữa máy đột xuất theo lệnh tổ trưởng hoặc khu vực được phân công 4. Thực hiện theo kế hoạch bảo trì định kỳ. 5. Tham gia kiểm kê tài sản là máy móc. 6. Thực hiện theo quy trình kiểm soát thiết bị đo. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức: trình độ: 5/12 2. Kỹ năng: có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm bảo trì 3. Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty
  3. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Adress: Dated : 10/01/2008 Page : Page 3 of 3 Phone: Email: Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỢ ĐIỆN I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Sữa chữa điện theo chỉ đạo của tổ trưởng hoặc cấp trên. 2. Định kỳ kiểm tra hệ thống điện của công ty. 3. Vận hành máy phát điện theo chỉ đạo. 4. Quản lý, sửa chữa đường dây điện thoại, Fax IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức: có bằng trung cấp điện hoặc tương đương 2. Kỹ năng: có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong ngành điện, vận hành phát phát điện, sửa chữa điện thành thạo 3. Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty
Đồng bộ tài khoản