Mô tả công việc phòng kinh doanh_Phần 1

Chia sẻ: bacsiquaidi123

Tài liệu tham khảo về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Nội dung bài viết giới thiệu về Mô tả công việc phòng kinh doanh

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mô tả công việc phòng kinh doanh_Phần 1

Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 1 of 17
Phone: Email:
Document name:


MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty./.


III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty

2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị

3. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty

4. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty

5. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng

6. Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý
Nhà Nước khác

7. Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của
Công ty và Luật pháp Việt Nam

8. Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm

9. Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi công ty bán lẻ

10. Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty bán lẻ trong phạm
vi phụ trách

11. Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng

12. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty bán lẻ; Lên kế hoạch bán hàng
định kỳ năm/quý/tháng chuỗi Công ty
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 2 of 17
Phone: Email:
Document name:

13. Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng

14. Tổ chức việc Xác định và triển khai các hành động KPPN

15. Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty

16. Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Công ty.

17. Đánh giá nhân viên dưới quyền

18. Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan

19. Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc

IV/ Tiêu chuẩn:

Phẩm chất cá nhân Yêu cầu
Trình độ học vấn Đại học
Trình độ chuyên môn Bách khoa, kinh tế, ngoại thương, luật...
Trình độ ngoại ngữ Sử dụng được tiếng Anh
Kinh nghiệm thực tế Có kinh nghiệm làm việc 2 năm tại vị trí tương đương.
Hiểu biết sản phẩm. Có kỹ năng quản lý
Yêu cầu khác Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 3 of 17
Phone: Email:
Document name:


MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Thực hiện hoạt động bán hàng dự án trực tiếp của công ty.


III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn
luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại diện thong mại của công ty. Thực hiện các
nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh.

2. Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh.
Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh.

3. Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng mua sỉ. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng
loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên.

4. Tham dự những hội thảo về bán hàng, tham dự những cuộc họp về bán hàng được tổ chức
trong vùng, tổ chức những cuộc hội nghị khách hàng, trưng bày, triển lãm, tham dự khóa đào
tạo, trả lời những bản câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.

5. Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía
khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin, đọc những bản tin thương mại, thu thập và báo
cáo những thông tin thương mại.

6. Tìm thêm đại diện bán hàng mới, đào tạo cho đại diện bán hàng mới, cùng đi công tác đại
diện bán hàng mới, giúp công ty xây dựng kế hoạch hoạt động bán hàng.

7. Tiếp đãi khách hàng: Mời khách hàng ăn trưa, giải khát, ăn tối, ăn tiệc, chơi golf, câu cá,
đánh tennis

8. Công tác xa Qua đêm trên đường đi công tác xa

9. Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu và bán sản
phẩm. Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng và thanh lý. Thu thập thông tin về
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 4 of 17
Phone: Email:
Document name:

khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng. Chăm sóc khách hàng và tìm
kiếm khách hàng tìm năng.

10. Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, Sự báoThu nhập và đánh giá thông tin về cạnh
tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng
cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với cá nhân viên chào hàng.

11. Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc bán hàng xem xét. Thực hiện theo
kế hoạch ngân quỹ của công ty.

12. Dịch vụ sản phẩm Kiểm tra thiết bị, luôn hiện diện trong thời gian sửa chữa thiết bị, giám sát
việc lắp đặt, tìm hiểu thêm về sản phẩm bằng việc theo dõi kỹ thụât viên thực hiện việc bảo
trợ máy móc, đặt mua thêm thiết bị phụ tùng, hướng dẫn cách vận hành máy an toàn và
những thao tác cần thiết khi máy gặp sự cố.

13. Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổng hợp các báo cáo
tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho
nhân viên.

14. Lập kế hoạch hoạt động của cả kênh, xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên kinh
doanh đối với công tác tháng, công tác tuần.

15. Xem xét các hợp đồng bán sỉ từ nhân viên kinh doanh, kiểm tra khả năng thực hiện, báo cáo
Trưởng phòng bán hàng có ý kiến để trình ban giám đốc duyệt hợp đồng bán hàng. Trường
hợp hợp đồng được duyệt thì tổ chức thực hiện (giao cho nhân viên bán hàng tổ chức thực
hiện), theo dõi kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng.

IV/ Tiêu chuẩn:

1. Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh / marketing

2. Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 4 năm trở lên, có ít nhất 1 năm
kinh nghiệm ở vị trì tương đương.

3. Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

4. Sử dụng thành thạo vi tính.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 5 of 17
Phone: Email:
Document name:


MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KINH DOANH

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng dự án trực tiếp của công ty.


III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối
quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với
những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.

2. Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng kênh bán hàng duyệt. Thực hiện theo kế
hoạch được duyệt.

3. Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản
phẩm của đối thủ cạnh tranh.

4. Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận
và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mâu của các quy trình này.

5. Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp
xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng nhóm kinh
doanh.

6. Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho Trưởng nhóm bán
hàng xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng, lưu bản copy hợp
đồng, chuyển bản chính cho Trướng nhóm giữ, một bản chính cho phòng kế toán giữ.

7. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá
đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

8. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….

9. Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách
nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 6 of 17
Phone: Email:
Document name:


10. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

11. Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị; duy trì các
mối quan hệ khách hàng.

12. Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.

13. Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

IV/ Tiêu chuẩn:

1. Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại,
Marketting.

2. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc
lập.

3. Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

4. Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp.

5. Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm trở lên.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 7 of 17
Phone: Email:
Document name:


MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN CSKH

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Quản lý toàn bộ hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty.


III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp can dễ dàng các thông tin về công ty,
tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán…

2. Đầu mối nhận mọi thông tin về khiếu nại của khách hàng, đưa ra phương hướng xử lý, trình
Trưởng phòng bán hàng xin ý kiến, thảo luận tại cuộc họp giao ban.

3. Phối hợp với phòng marketing để thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi, phân
tích kỹ những lợi ích của khách hàng khi nhận được, quy trình thủ tục nhận nhằm phát huy
cao nhất hiệu quả của kế hoạch marketing theo mục tiêu đề ra.

4. Lên kế hoạch để thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng mua sỉ, khách hàng thường xuyên
của công ty. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh kế hoạch. Ghi nhận ý kiến
của khách hàng để cải tiến công việc.

5. Chủ động lập kế hoạch tăng quà cho khách trong các dịp lễ, tết, ngày khai trương, ngày thành
lập của khách hàng (phối hợp với từng kênh bán hàng để tổ chức thực hiện).

6. Theo dõi kế hoạch bảo hành sản phẩm, kiểm tra kế hoạch bảo hành, hoạt động bảo hành, hoạt
động bảo trì sửa chữa để nắm được mức thoã mãn của công ty với hoạt động này.

7. Tổ chức thực hiện đo lừơng mức thoả mãn của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả
Trưởng phòng bán hàng, tìm hiểu nguyên nhân gây ra các đánh giá không tốt, chư a đạt của
khách hàng, đề xuất giải pháp cải tiến.

8. Toàn bộ hoat động chăm sóc khách hàng phải lập thành các quy trình, liên tục tìm các biện
pháp để cải tiến liên tục các hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 8 of 17
Phone: Email:
Document name:

9. Lập kế hoạch ngân sách chăm sóc khách hàng hàng năm trình Trưởng phòng bán hàng xem
xét và đề xuất BGĐ thông qua. Tổ chức thực hiện theo ngân sách chăm sóc khách hàng.

IV/ Tiêu chuẩn:

1. Tốt nghiệp đại học kinh tế, kinh doanh.

2. Có khả năng giao tiếp tốt

3. Khả năng quản lý nhân viên.

4. Tiếng anh thành thạo.

5. Vi tính văn phòng.

6. Kinh nghiệm ít nhất 3 năm chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh, đại diện thong
mại, 1 năm ở vị trí tương đương.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 9 of 17
Phone: Email:
Document name:


MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH ĐẠI LÝ

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Quản lý hoạt động bán hàng của công ty tại các kênh đại lý./.


III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Doanh thu bán hàng:

- Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao.

- Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu.

- Triển khai kế hoạch cho nhân viên trực thuộc.

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, báo cáo cho Trưởng phòng bán
hàng tình hình thực hiện.

2 Quản lý nhân sự:

- Kiểm tra, giám sát: Theo dõi tình hình hoạt động của giám sát bán hàng. Kiểm tra đột xuất về
giờ giấc, nội quy – quy định, hàng hoá của giám sát bán hàng. Kiểm tra giờ giấc làm việc của
các giám sát 2 lần/ tuần. Kiểm tra lại các thông tin và báo cáo của các giám sát. Kiểm tra và
giám sát về tác phong và tinh thần làm việc của các giám sát.

- Phân bổ các mục tiêu và theo dõi các quy trình triển khai các mục tiêu của các giám sát.

- Đánh giá – khen thưởng: chấm điểm tác phong và hoạt động, đề nghị thưởng – phạt giám sát
bán hàng. Tổng kết công, thưởng trách nhiệm và đánh giá tình hình nhân sự vào mỗi tháng.

- Tuyển dụng và huấn luyện đào tạo các giám sát.

- Họp giám sát 2 lần/ tuần.

3 Quản Lý Hàng Hoá:
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 10 of 17
Phone: Email:
Document name:


- Quản lý được doanh thu và các mã hàng bán được hằng ngày( cập nhật 3 lần/ tuần).

- Nắm số tồn từng đại lý, từng mã hàng, cập nhật thông tin các mã bán mạnh và mã bán chậm.
- Tìm hiểu nguyên nhân khi có những doanh thu tăng, giảm đột biến.

- Quản lý được số lượng hàng xuất trả: nắm được số lượng hàng xuất trả của từng đại lý, số
lượng hàng sai hỏng không thể tái chế. Có các biện pháp hạn chế về hàng dơ – hàng hư và
mất phụ liệu, lên lịch kiểm tra và xử lý về hàng trả ở đại lý.

- Theo dõi về các thông tin sản phẩm mới: from sản phẩm, kiểu dáng, màu sắc, kiểu dáng……

- Nắm được báo cáo bán hàng trong tuần, tháng. Nắm được tốc độ bán hàng. Nắm được số tồn
của mỗi mã (để kiểm tra sự điều phối của các giám sát).

- Chốt được số tổng tồn của kho để đối chiếu với số tồn báo ở đại lý.

4 Quản Lý Cá Vật Dụng Và Thiết Lập Mối Quan Hệ Tại đại lý:

- Quản lý toàn bộ các vật dụng đã chuyển cho các đại lý.

- Theo dõi báo cáo mối quan hệ với các đại lý.

5 Nghiên Cứu Thị Trường, Khách Hàng:

- Tổng hợp báo cáo tại các đại lý của các giám sát bán hàng về khách hàng, các đại lý của đối
thủ cạnh tranh.

- Tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng tại đại lý.

6 Các công việc khác:

- Tham gia các chương trình khuyến mãi của công ty.

- Tham gia tuyển dụng nhân viên giám sát bán hàng.

- Thiết lập các hình thức khuyến mãi nhằm tăng doanh thu tại hệ thống đại lý.

- Lập bảng thi đua, xét khen thưởng nhân viên.

- Lên chương trình, kế hoạch đào tạo huấn luyện mới phù hợp với đặc điểm công tác của các
đại lý để nâng cao nghiệp cho nhân viên giám sát bán hàng.

IV/ Báo cáo:

1. Báo cáo hàng hoá: thực hiện hằng tuần với các nội dung: số lượng hàng bán ra, doanh thu, số
lượng tồn.( hằng tuần)
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 11 of 17
Phone: Email:
Document name:


2. Báo cáo các thông tin về sản phẩm: thông tin sản phẩm mới hàng tuần.

3. Báo cáo về số lượng hàng xuất trả và số lượng hàng không thể tái chế.( hằng tuần)

4. Báo cáo vế việc tăng giảm doanh thu đột biến tại các siêu thị.( hằng tuần)

5. Báo cáo về lượng khách: thống kê lượng khách xem, thử, mua hàng.( hằng tuần)

6. Báo cáo về tình hình tăng, giảm và hàng hoá của các đối thủ khác tại siêu thị.( hằng tuần)

7. Báo cáo về tình hình nhân sự tại hệ thống siêu thị.( hằng tuần)

8. Lập báo cáo vào mỗi cuối tháng về các vấn đề về: nhân sự ( ngày công, mức thưởng……),
tình hình kinh doanh( doanh thu, hàng xuất bán……), tài sản… các vấn đề có liên quan
khác…… và nộp về phòng nhân sự vào ngày 05 hàng tháng.

IV/ Tiêu chuẩn:

1. Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh / marketing

2. Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 4 năm trở lên, có ít nhất 1 năm
kinh nghiệm ở vị trì tương đương.

3. Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

4. Sử dụng thành thạo vi tính.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 12 of 17
Phone: Email:
Document name:


MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT BÁN HÀNG ĐẠI LÝ

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Giám sát hoạt động bán hàng của công ty tại các kênh đại lý./.


III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Lưu giữ danh sách các đại lý gồm thông tin chi tiết về đại lý, người đại diện đại lý. Lưu hợp
đồng đại lý.

2. Kiểm tra, thăm đại lý 2 lần/tháng.

3. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng đại lý.

4. Theo dõi hàng nhập, xuất, trả lại của đại lý. Hổ trợ đại lý theo dõi xuất nhập hàng.

5. Hổ trợ đại lý trưng bày sản phẩm theo quy định của công ty.

6. Theo dõi công nợ của từng đại lý.

7. Triển khai các chương trình khuyến mãi với đại lý.

8. Theo dõi doanh thu của từng đại lý, tư vấn các biện pháp giúp đại lý tăng và đại chỉ tiêu
doanh thu.

9. Thu thập các thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh đại lý.

10. Theo dõi các tài sản của công ty đã giao cho các đại lý.

11. Định kỳ đánh giá đại lý (2 lần/name) theo quy dịnh của công ty.

12. Tìm kiếm, thay thế đại lý trong khu vực được phụ trách.

13. Báo cáo đánh giá đại lý 2 lần/name.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 13 of 17
Phone: Email:
Document name:

IV/ Tiêu chuẩn:

1. Tốt nghiệp lớp 12 trở lên.
2. Ít nhất kinh nghiệm 2 năm bán hàng.
3. Khả năng quản lý, giám sát kiểm tra công việc.
4. Giao tiếp tốt.
5. Vi tính văn phòng.
6. Tiếng anh trình độ A.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 14 of 17
Phone: Email:
Document name:


MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH SIÊU THỊ

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Quản lý hoạt động bán hàng của công ty tại các kênh siêu thị./.


III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1.Doanh thu bán hàng:

- Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao.

- Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu.

- Triển khai kế hoạch cho nhân viên trực thuộc.

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, báo cáo cho Trưởng phòng bán
hàng tình hình thực hiện.

2Quản lý nhân sự:

- Kiểm tra, giám sát: Theo dõi tình hình hoạt động của nhân viên bán hàng. Kiểm tra đột xuất
về giờ giấc, nội quy – quy định, hàng hoá tại siêu thị. Kiểm tra giờ giấc làm việc của các
giám sát 2 lần/ tuần. Kiểm tra lại các thông tin và báo cáo của các giám sát. Kiểm tra và giám
sát về tác phong và tinh thần làm việc của nhân viên bán hàng và các giám sát.

- Phân bổ các mục tiêu và theo dõi các quy trình triển khai các mục tiêu của các giám sát.

- Đánh giá – khen thưởng: chấm điểm tác phong và hoạt động, đề nghị thưởng – phạt nhân sự
của siêu thị. Tổng kết công, thưởng trách nhiệm và đánh giá tình hình nhân sự vào mỗi tháng.

- Tuyển dụng và huấn luyện đào tạo các giám sát.

- Họp giám sát 2 lần/ tuần.

3 Quản Lý Hàng Hoá:
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 15 of 17
Phone: Email:
Document name:


- Quản lý được doanh thu và các mã hàng bán được hằng ngày( cập nhật 3 lần/ tuần).
- Nắm số tồn từng siêu thị, từng mã hàng, cập nhật thông tin các mã bán mạnh và mã bán
chậm.

- Tìm hiểu nguyên nhân khi có những doanh thu tăng, giảm đột biến.

- Quản lý được số lượng hàng xuất trả: nắm được số lượng hàng xuất trả của từng siêu thị, số
lượng hàng sai hỏng không thể tái chế. Có các biện pháp hạn chế về hàng dơ – hàng hư và
mất phụ liệu, lên lịch kiểm tra và xử lý về hàng trả ở siêu thị.

- Theo dõi về các thông tin sản phẩm mới: from sản phẩm, kiểu dáng, màu sắc, kiểu dáng……

- Nắm được báo cáo bán hàng trong tuần, tháng. Nắm được tốc độ bán hàng. Nắm được số tồn
của mỗi mã (để kiểm tra sự điều phối của các giám sát).

- Chốt được số tổng tồn của kho để đối chiếu với số tồn báo ở siêu thị.

4 Quản Lý Cá Vật Dụng Và Thiết Lập Mối Quan Hệ Tại Siêu Thị/Cửa hàng:

- Nắm và quản lý được tất cả các tài sản có tại siêu thị theo biên bản bàn giao khi nhận việc.

- Nắm được cách thức trưng bày tại các siêu thị.

- Tạo và phát triển mối quan hệ với ngành hàng và phía ban giám đốc siêu thị.

- Có những sáng kiến mới trong việc thay đổi hoặc hổ trợ thêm các công cụ, dụng cụ trưng bày
hàng hoá tại siêu thị.

5 Nghiên Cứu Thị Trường, Khách Hàng:

- Nắm bắt được thông tin về các nhà cung cấp lân cận có mặt tại siêu thị: tên công ty, chi
nhánh, số lượng nhãn hiệu, màu sắc, mẫu mã chủ đạo, giá cả của từng nhà cung cấp.

- Nắm bắt được các hình thức khuyến mãi đang tiến hàng tại các siêu thị và kết quả của
chương trình.

- Tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng tại siêu thị.

- Cập nhật được ý kiến khách hàng, độ tuổi, giới tính, thói quen mua sắm, tỉ lệ mua hàng tại
siêu thị so với hàng công ty…) , thái độ khách hàng đối với sản phẩm của công ty.

6 Các công việc khác:

- Tham gia các chương trình khuyến mãi của công ty.

- Thamgia trong việc trang trí, thiết kế sửa văn phòng, shop công ty.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 16 of 17
Phone: Email:
Document name:


- Tham gia tuyển dụng nhân viên bán hàng.

- Thiết lập các hình thức khuyến mãi nhằm tăng doanh thu tại hệ thống siêu thị.

- Lập bảng thi đua, xét khen thưởng nhân viên.

- Lên chương trình, kế hoạch đào tạo huấn luyện mới phù hợp với đặc điểm công tác tại siêu
thị để nâng cao nghiệp cho nhân viên bán hàng.

IV. Báo cáo:

1. Báo cáo hàng hoá: thực hiện hằng tuần với các nội dung: số lượng hàng bán ra, doanh thu, số
lượng tồn.( hằng tuần)

2. Báo cáo các thông tin về sản phẩm: thông tin sản phẩm mới hàng tuần.

3. Báo cáo về số lượng hàng xuất trả và số lượng hàng không thể tái chế.( hằng tuần)

4. Báo cáo vế việc tăng giảm doanh thu đột biến tại các siêu thị.( hằng tuần)

5. Báo cáo về lượng khách: thống kê lượng khách xem, thử, mua hàng.( hằng tuần)

6. Báo cáo về tình hình tăng, giảm và hàng hoá của các đối thủ khác tại siêu thị.( hằng tuần)

7. Báo cáo về tình hình nhân sự tại hệ thống siêu thị.( hằng tuần)

8. Lập báo cáo vào mỗi cuối tháng về các vấn đề về: nhân sự ( ngày công, mức thưởng……),
tình hình kinh doanh( doanh thu, hàng xuất bán……), tài sản… các vấn đề có liên quan
khác…… và nộp về phòng nhân sự vào ngày 05 hàng tháng.

IV/ Tiêu chuẩn:

1. Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh / marketing

2. Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 4 năm trở lên, có ít nhất 1 năm
kinh nghiệm ở vị trì tương đương.

3. Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

4. Sử dụng thành thạo vi tính.
Code :
LOGO COMPANY NAME Version : 1.0
Adress: Dated : 10/01/2008
Page : Page 17 of 17
Phone: Email:
Document name:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản