Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Modeling phosphorus in the environment - Chapter 9

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: pdf | 26 trang

0
12
lượt xem
4
download

Ô nhiễm nông nghiệp theo năm Nonpoint Nguồn (AnnAGNPS) là một mô hình công cụ đánh giá đầu nguồn công nghệ tiên tiến đã được phát triển thông qua một quan hệ đối tác giữa hai Bộ Nông nghiệp (USDA) cơ quan Hoa Kỳ - Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp (ARS) và Tài nguyên Dịch vụ Bảo tồn thiên nhiên (NRCS) - để hỗ trợ trong việc đánh giá phản ứng đầu nguồn để quản lý nông nghiệp thực hành (Bingner và Theurer 2001). AnnAGNPS là một mô phỏng liên tục, hàng ngày bước thời gian, tải gây ô nhiễm mô hình được thiết kế...

Lưu

Modeling phosphorus in the environment - Chapter 9
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản