Modeling phosphorus in the environment - Chapter 9

Chia sẻ: bengoan741

Ô nhiễm nông nghiệp theo năm Nonpoint Nguồn (AnnAGNPS) là một mô hình công cụ đánh giá đầu nguồn công nghệ tiên tiến đã được phát triển thông qua một quan hệ đối tác giữa hai Bộ Nông nghiệp (USDA) cơ quan Hoa Kỳ - Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp (ARS) và Tài nguyên Dịch vụ Bảo tồn thiên nhiên (NRCS) - để hỗ trợ trong việc đánh giá phản ứng đầu nguồn để quản lý nông nghiệp thực hành (Bingner và Theurer 2001). AnnAGNPS là một mô phỏng liên tục, hàng ngày bước thời gian, tải gây ô nhiễm mô hình được thiết kế...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản