MODUL 4- MẢNG NĂNG LỰC

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Đạt | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
87
lượt xem
27
download

MODUL 4- MẢNG NĂNG LỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về quản lý nhà nước về môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MODUL 4- MẢNG NĂNG LỰC

 1. MODUL 4- MẢNG NĂNG LỰC Nguyễn Đình Hòe 1
 2. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC QLNN VỀ MT Các Bộ khác UB KHCN Bộ TNMT (Vụ KHCN và MT) VÀ MT (TCMT) QUỐC HỘI Ban QL các khu SỞ TNMT CN, KT (Phòng (Chi cục MT, CáC TT) TNMT) Phòng TNMT Quận, Huyện, Thị xã, TP thuộc tỉnh Cán bộ QLMT xã, phường, thị trấn Lập pháp Hành pháp Nguyễn Đình Hòe 2
 3. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ BVMT • Luật BVMT 2005 • Luật Đa dạng Sinh học 2008 • Nghị định 80/2006/NĐ-Cp hướng dẫn thi hành Luật BVMT • Nghị định 21/2008 NĐ-CP bổ sung Nghị Định 80 • Thông tư 04/2008/TT-BTNMT hướng dẫn về Đề án BVMT • Thông tư 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn về ĐMC, ĐTM, Cam kết BVMT(thay cho TT 08/2006/TT- BTNMT) • Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 • Các văn bản pháp luật khác Nguyễn Đình Hòe 3
 4. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, QCMT Việt Nam • Ngày 21/7/2006, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật gồm 7 chương và 71 điều. Nội dung của Luật điều chỉnh việc xây dựng, công bố, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. • Nguyễn Đình Hòe 4
 5. Quy chuẩn môi trường Việt Nam • Theo Luật TC và QC kỹ thuật • 1. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. • Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. • 2. Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. • Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng Nguyễn Đình Hòe 5
 6. • Nội dung cơ bản của Luật thể hiện yêu cầu đổi mới toàn diện tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo hướng thống nhất đầu mối quản lý, giản lược các tiêu chuẩn, áp dụng linh hoạt các chế độ tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng. • Trong Luật này, hệ thống tiêu chuẩn được đơn giản hoá còn hai cấp gồm tiêu chuẩn quốc gia và cơ sở, đồng thời hình thành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng cũng gồm hai cấp là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương. • Thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia và cơ quan quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn được thống nhất về Bộ KH&CN.; Thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốNguyễn Đìnhược giao cho các Bộ (cơ c gia đ Hòe 6 quan ngang Bộ) quản lý chuyên ngành.
 7. Điểm qua một số QCMT đã ban hành; • Ngày 18 tháng 7 năm 2008, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường kí quyếtđịnh 03/2008/QĐ-BTNMT ban hành 3 Quy chuẩn Kĩ thuật Quốc gia về Môi trường 1. QCVN 01:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên; 2. QCVN 02:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế; 3. QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. Nguyễn Đình Hòe 7
 8. • Ngày 31 tháng 12 năm 2008, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường kí quyếtđịnh 16/2008/QĐ-BTNMT ban hành 8 Quy chuẩn Kĩ thuật Quốc gia về Môi trường 1. QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 2. QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; 3. QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ; 4. QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản; 5. QCVN 12:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy; 6. QCVN 13:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may; • 7. QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; • 8. QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất. Nguyễn Đình Hòe 8
 9. • Ngày 07/10/2009 Bộ TNMT ban hành quy chuẩn 5 và 6 • QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh • QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh • Hai quy chuẩn 5 và 6 có hiệu lực từ 01/01/2010 • Còn quy chuẩn 4 và 7? Nguyễn Đình Hòe 9
 10. Nhận xét về QCMT Việt Nam • Các QCMT được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn bắt buộc của nước ngoài, nhất là các nước thuộc khu vực châu Á, và Bộ TCMT trước đây của VN • QCMT hiện mới được ban hành, cần thời gian áp dụng để có thể đánh giá, bổ sung Nguyễn Đình Hòe 10
 11. TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG • TTMT là gì? • Là một quá trình tương tác xã hội, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự thay đổi Nhận thức, Thái độ và Hành vi của cộng đồng theo hướng tích cực và chủ động tham gia có hiệu quả BVMT • TTMT tập trung trả lời 3 câu hỏi sau: • 1. Chúng ta đối thoại với ai? (Phân tích đối tượng truyền thông: phân tích V-N-T-H) • 2. Nội dung truyền thông về những vấn đề gì? (Những nội dung quan trọng nhất ) • 3. Truyền thông bằng cách nào? Nguyễn Đình Hòe 11
 12. • TTMT khác với giáo dục và đào tạo về MT: không cấp bằng, không cấp chứng chỉ, không kiểm tra, không áp đặt, bình đẳng giữa TT viên và cộng đồng Nguyễn Đình Hòe 12
 13. 3 hình thức TTMT • TT ngang: có phản hồi, bình đẳng, Truyền thông dọc: tiết kiệm, lặp lại, tiếp cận nhanh với chia sẻ kinh nghiệm là chính, hiệu lượng công chúng đông đảo quả cao Hầu như không có phản hồi, • Tốn thời gian và kinh phí, thiếu dân chủ, phổ biến là chính Nếu không TT viên Cộng đồng TT viên có phản hồi thì không phải truyền thông mà là Tuyên truyền Cộng đồng hay Thông tin Đại chúng Nguyễn Đình Hòe 13
 14. • TT theo mô hình: Hiệu quả cao vì cộng đồng không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được, có trao đổi thông tin đa chiều (giữa TT viên với cộng đồng, giữa các đối tượng TT với nhau) • Mất thời gian và tốn kinh phí nhiều hơn 2 kiểu TT dọc và ngang TT viên Mô hình Cộng đồng Nguyễn Đình Hòe 14
 15. Nguyên lý “chưa phải là” • Nói chưa phải là đã nghe • Nghe chưa phải là đã hiểu • Hiểu chưa phải là đã chấp nhận • Chấp nhận chưa phải là đã làm theo • Làm theo chưa phải là sẽ làm theo mãi • Đó là lý do tại sao TTMT phải chú ý vào thảo luận, phản hồi, chia sẻ kinh nghiệm, lặp lại, phải lấy đối tượng TT làm trung tâm. Nguyễn Đình Hòe 15
 16. TTMT và Cộng đồng • TTMT LÀ CẦU NỐI GIỮA CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP VÀ THỰC TIỄN HÀNH ĐỘNG BVMT CỦA CỘNG ĐỒNG • CỘNG ĐỒNG LÀ MỘT NHÓM CÔNG DÂN CÓ CHUNG: VÙNG CƯ TRÚ, SINH KẾ, QUYỀN LỢI HAY VĂN HÓA • CỘNG ĐỒNG CÓ THỂ LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC XÃ HỘI CHÍNH TRỊ- NGHỀ NGHIỆP, KHOA HỌC, NGOs Nguyễn Đình Hòe 16
 17. Mô hình Tam giác sắt của QLMT Nhà QL Người gây Cộng đồng Ô nhiễm Nguyễn Đình Hòe 17
 18. TT nhằm đạt được kết quả gì? • Tăng cường nhận thức cộng đồng về NS và VSMT • Thay đổi thái độ của cộng đồng theo hướng tích cực hơn • Thay đổi hành vi cùa cộng đồng để nâng cao chất lượng MT Nguyễn Đình Hòe 18
 19. TRUYỀN THÔNG BẰNG CÁCH NÀO? • TT theo mô hình thực tế (chọn những mô hình thành công) • Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng Nguyễn Đình Hòe 19
 20. • Triển lãm • Câu lạc bộ môi trường • Các sự kiện đặc biệt • Giao tiếp giữa các cá nhân và nhóm nhỏ • Họp cộng đồng – hội thảo Nguyễn Đình Hòe 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản