Module 7: Building and Consuming a Web Service That Uses ADO.NET

Chia sẻ: Dao Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
119
lượt xem
47
download

Module 7: Building and Consuming a Web Service That Uses ADO.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This module teaches students how to build a simple Web service that queries a database. It also explains how to consume the Web service in a client application.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module 7: Building and Consuming a Web Service That Uses ADO.NET

Đồng bộ tài khoản