Modum Cơ Sở Lý Thuyết Tập Hợp Và Logic Toán Phần 1

Chia sẻ: chagiotom

Quan hệ hai ngôi R trên tập hợp X gọi là phản xạ nếu với mọi x ∈ X, ta đều có x R x. Ví dụ 3.15 : Quan hệ chia hết trên tập hợp số nguyên dương N* là phản xạ vì với mọi số nguyên dương x, x chia hết x.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản