Mối quan hệ giữa Đảng và nhà nước

Chia sẻ: dangtanqhe

Đảng giữ vững được vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước, thông qua Nhà nước, nhân dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ của mình tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội ngày càng tốt hơn.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản