Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mối quan hệ giữa giá trị và giá trị sử dụng

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: ppt | 0 trang

0
118
lượt xem
6
download

Mâu thuẫn cơ bản trong nên sản xuất hàng hóa Người làm ra hàng hóa đem bán chỉ quan tâm đến giá trị hàng hóa do mình làm ra, nếu họ chú ý đến giá trị sử dụng cũng chính là để có được giá trị. Ngược lại, người mua hàng hóa chỉ chú ý đến giá trị sử dụng của hàng hóa, nhưng muốn có được giá trị sử dụng thì phải trả giá trị cho người bán (bằng tiền).

Mối quan hệ giữa giá trị và giá trị sử dụng
Nội dung Text

  1. Giá trị Hàng hóa Giá trị sử dụng
  2. Giá trị SD Giá trị Lao động xã Công dụng của hội của người vật phẩm sản xuất Thực hiện Thực hiện sau trước là thuộc tính Là thuộc tính tự nhiên của xã hội của hàng hóa hàng hóa
  3. Mối quan hệ giữa giá trị và giá trị sử dụng • thuộc về bản chất Giá trị • ít thay đổi • thuộc về hiện tượng cung cầu của xã hội. Giá trị SD • thay đổi lên xuống không ngừng do nhu cầu của xã hội và đầu cơ . =>Giá trị ấn định giá trị sử dụng.
  4. Mâu thuẫn cơ bản trong nên sản xuất hàng hóa Người làm ra hàng hóa đem bán chỉ quan tâm đến giá trị hàng hóa do mình làm ra, nếu họ chú ý đến giá trị sử dụng cũng chính là để có được giá trị. Ngược lại, người mua hàng hóa chỉ chú ý đến giá trị sử dụng của hàng hóa, nhưng muốn có được giá trị sử dụng thì phải trả giá trị cho người bán (bằng tiền).

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản