MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

Chia sẻ: traxanh0123

Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ

TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
A.MỤC TIÊU


1.Kiến thức:


- Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp

lực vuông góc với trục quay.


- Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định.


- Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản.


2.Kỹ năng:


- Phân tích lực tác dụng lên vật rắn.


- Vận dụng giải thích các hiện tượng và giải bài tập.


B.CHUẨN BỊ


1.Giáo viên
- Biên soạn các câu hỏi kiểm tra bài cũ; củng cố bài giảng dưới dạng trắc nghiệm

theo nội dung câu hỏi 1-4 SGK.


- Chuẩn bị thí nghiệm theo hình 29.3 SGK.


2.Học sinh


- Ôn tập các kiến thức về đòn bẩy.


3.Gợi ý ứng dụng CNTT


- GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố

bài giảng.


- Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật.


- Mô phỏng các lực cân bằng theo các hình vẽ …


C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dungHoạt động 1 (…phút):
Kiểm tra bài cũ.


- Đặt câu hỏi cho HS. - Quy tắc hợp lực của hai

Cho HS lấy ví dụ. lực song song cùng

chiều.
- Nhận xét các câu trả lời.

- Momen ngẫu lực?Hoạt động 2 (…phút):
1. Nhận xét về tác dụng
Tìm hiểu tác dụng của
của một lực lên một vật
một lực lên một vật rắn có
rắn có trục quay có
trục quay cố định.
định:
- Đọc phần 1, xem hình
- Cho HS đọc SGK, xem
- Các lực có giá song
H29.1
hình vẽ, thảo luận trả
song với trục quay hoặc
- Thảo luận: Tác dụng làm
lời câu hỏi.
cắt trục quay thì không
quay của lực phụ thuộc
- Nhận xét cách trình bày. có tác dụng làm quay
vào yếu tố nào?
vật.
- Rút ra kết luận
- Trình bày kết quả?
- Các lực có phương

- Quan sát thí nghiệm H vuông góc với trục quay

29.3 và có giá càng xa trục

quay thì tác dụng làm
- Theo dõi kết quả thí quay vật càng mạnh.

nghiệm
- Vậy, tác dụng làm quay

của một lực lên vật rắn

có trục quay cố định từ

trạng thái đứng yên

không những phụ thuộc

vào độ lớn của lực mà

còn phụ thuộc khoảng

cách từ trục quay tới giá

(cách tay đòn) của lực.


2. Momen của lực đối

Hoạt động 3 (…phút): với một trục quay:

hiểu định nghĩa
Tìm
a) Thí nghiệm:
momen của lực đối với

trục quay. b)Momen của lực:


- Cùng HS làm thí Hình 29.4

nghiệm, ghi kết quả thí - Nhận xét kết quả về tác
Xét một lực F nằm
dụng làm quay của lực để
nghiệm.

đưa ra khái niệm momen trong mặt phẳng vuông
- Hướng dẫn HS rút ra
góc với trục quay Oz.
kết luận. của lực. Xem hình H 29.4. Momen của lực F đối

với trục quay là đại
- Trả lời câu hỏi C1.
lượng đặc trưng cho tác
- Vẽ hình H 29.4, nêu câu
dụng làm quay của lực
hỏi C1.
quanh trục ấy và được đo

bằng tích độ lớn của lực
- Nhận xét các câu trả lời.
- Đọc phần 2.b, trình bày
và cánh tay đòn. M
- Cho HS đọc SGK. định nghĩa momen của
= F.d
lực.
- Yêu cầu HS trình bày
- d: cánh tay đòn (tay
định nghĩa.
đòn) là khoảng cách từ

trục quay tới giá của lực

(m)


- M: momen của lực
- Đơn vị của momen lực?
(N.m)
ý nghĩa vật lí của nó?
- Nêu ý nghĩa vật lý của

momen.
3. Điều kiện cân bằng

của một vật rắn có trục

quay cố định (Quy tắc
momen):


Muốn cho một vật rắn

có trục quay cố định nằm

cân bằng thì tổng momen

của các lực có khuynh

hướng làm vật quay theo

một chiều phải bằng tổng

Phát biểu quy tắc
- momen của các lực có

momen. khuynh hướng làm vật

quay theo chiều ngược

lại.


M  M'* Nếu quy ước momen

lực làm vật quay ngược

chiều kim đồng hồ có giá

trị dương, cùng chiều

kim đồng hồ có giá trị

âm , thì:
M1+M2+...=0


Với M1, M2 ... là

momen của tất cả các lực

đặt lên vật.


4. Ứng dụng:


a) Cân đĩa:


Khi cân thăng bằng,

trọng lượng của vật bằng

trọng lượng của quả cân.


b) Quy tắc momen lực
- Đọc phần 4, mô tả hoạt
cón áp dụng cho cả
động của cân đĩa, cuốc
trường hợp vật không có
chim hình H 29.5,H 29.6
trục quay cố định.
- Cho HS xem hình, thảo
-Trả lời câu hỏi C2.
luận. Vd chiếc cuốc chim.


- Nêu câu hỏi C2.


- Nhận xét kết quả.
- Thảo luận nhóm trả lời

các câu hỏi trắc nghiệm

theo nội dung câu 1-

Hoạt động 4 (…phút): 4(SGK); bài tập 1 (SGK).

Vận dụng, củng cố.
- Làm việc cá nhân giải

- Yêu cầu:Nêu câu hỏi. bài tập 2(SGK).

Nhận xét câu trả lời
- Ghi nhận kiến thức:
cua các nhóm.
Momen của lực, điều kiện

- Yêu cầu:HS trình bày cân bằng của vật rắn có

đáp án. trục quay cố định và ứng

dụng của nó.
- Đánh giá, nhận xét kết

quả giờ dạy.
- Ghi câu hỏi và bài tập về
nhà.


Hoạt động 5 (…phút): - Những sự chuẩn bị cho

Hướng dẫn về nhà. bài sau.


- Nêu bài tập về nhà:1,

2,3,4/136.


- Yêu cầu:HS chuẩn bị

bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản