Môn địa lí lớp 7 - Kinh tế châu Phi (tiết 2)

Chia sẻ: motorola1209

Học sinh nắm vững cấu trúc đơn giản của nền kih tế cácnước châu Phi : phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, chủ yếu nguyên liệu vật liệu thô, nông sản nhiệt đới, nhập hàng tiêu dùng và lương thực thực phẩm - Hiểu rõ sự đô thị hoá không tương xứng với trình độ phát triển công nghiệp nên nhiều vấn đề kinh tế- xã hội cần giải quyết

Nội dung Text: Môn địa lí lớp 7 - Kinh tế châu Phi (tiết 2)

Tiết 36: Kinh tế châu Phi (tiết 2)I/ Mục tiêu bài học

- Học sinh nắm vững cấu trúc đơn giản của nền kih tế cácnước châu Phi : phục vụ cho

hoạt động xuất khẩu, chủ yếu nguyên liệu vật liệu thô, nông sản nhiệt đới, nhập hàng

tiêu dùng và lương thực thực phẩm

- Hiểu rõ sự đô thị hoá không tương xứng với trình độ phát triển công nghiệp nên nhiều

vấn đề kinh tế- xã hội cần giải quyết

II/ Phương tiện dạy học

- Lược đồ kinh tế châu Phi

- Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi

III/ Tiến trình bài dạy

A. Bài cũ

? Nông nghiệp châu Phi có đặc điểm gì. Cho biết sự khác nhau cơ bản trong sản xuất cây

công nghiệp và cây lương thực

? Tại sao công nghiệp châu Phi còn kém phát triển

B.Bài mới

Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ: “khủng 1. Hoạt động dịch vụ

hoảng kinh tế” trang187 sgk

? Quan sát H31-1 sgk cho biết

Hoạt động kinh tế đối ngoại châu Phi có
điểm gì nổi bật

- Xuất hàng gì - Chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu

thô, xuất khẩu nông sản nhiệt đới

- Nhập hàng gì - Nơi tiêu thụ hàng hoá cho các nước tư

bản: nhập máy móc, thiết bị hàng tiêu

? Tại sao phần lớn các nước châu Phi phải dùng, lương thực

xuất khẩu khoáng sản, nguyên liệu thô và

nhập máy móc thiết bị

? Tại sao châu Phi phải nhập nhiều lương

thực

? Thu nhập ngoại tệ của phần lớn các nước 90% thu nhập ngoại tệ nhờ xuất khẩu nông

châu Phi dựa vào nguồn kinh tế nào sản và khoáng sản

Qua việc xuất khẩu và nhập khẩu của châu

Phi em nhận thấy thế yếu ở đây là gì

- Quan sát H31-1 sgk cho biết đường sắt

châu Phi phát triển chủ yếu ở khu vực

nào?

(ven vịnh Ghinê, khu vực sông Nin và Nam

Phi)

? Tại sao mạng lưới đường sắt lại phát triển

ở khu vực đó
? Hãy cho biết giá trị kinh tế của kênh đào

Xuyê

- Yêu cầu học sinh đọc mục 4 sgk 2. Đô thị hoá ở châu Phi

? Cho biết đặc điểm đô thị hoá châu Phi - Tốc độ đô thị hoá không tương xứng với

trình độ phát triển kinh tế

? Mức độ đô thị hoá cao nhất ở nước nào,

khu vực nào (Bắc Phi)

? Mức độ đô thị hoá thấp (Đông Phi)

? Nguyên nhân của tốc độ đô hị hoá châu - Nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị châu

Phi Phi do không kiểm soát được sự gia tăng

? Nêu những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh dân số. Thiên tai sản xuất nông nghiệp

do bùng nổ dân số đô thị châu Phi không phát triển, nội chiến liên miên, dân tị

nạn đổ về thành phố
C/ Củng cố bài tập

? Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới và khoáng sản.

Nhập máy móc thiết bị hàng tiêu dùng lương thực

? Chỉ trên bản đồ

- Các cảng lớn châu Phi

- Đọc tên các đô thị > 5 triệu dân

D/ Về nhà:

- Tìm hiểu sự phát triển kinh tế châu Phi ở 3 khu vực Bắc, Trung, và Nam Phi

- Làm bài tập bản đồ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản