Môn địa lí lớp 7 - Thực hành : Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Chia sẻ: motorola1209

Khái niệm về mật độ dân số không đều trên thế giới - Các khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị ở châu á - Nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân số và các đô thị trên lược đồ dân số - Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ - Đọc sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi một địa phương qua tháp tuổi, nhận dạng tháp tuổi - Vận dụng các kiến thức vào thực tế...

Nội dung Text: Môn địa lí lớp 7 - Thực hành : Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

 

  1. Tiết 4: Thực hành : Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi I/ Củng cố cho học sinh - Khái niệm về mật độ dân số không đều trên thế giới - Các khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị ở châu á - Nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân số và các đô thị trên lược đồ dân số - Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ - Đọc sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi một địa phương qua tháp tuổi, nhận dạng tháp tuổi - Vận dụng các kiến thức vào thực tế II/ Các phương tiện dạy học - Bản đồ hành chính Việt Nam - Bản đồ tự nhiên châu á - Tháp tuổi địa phương nếu có III/ Tiến trình bài dạy Bài tập 1: Quan sát lược đồ H4-1. Lược đồ dân số tỉnh Thái Bình
  2. Hoạt động cá nhân Hướng dẫn học sinh đọc chú giải trong lược đồ ? Tìm màu có mật độ dân số cao - Mật độ dân số nhất? Thấp nhất? + Cao nhất: Thị xã Thái Bình> 3000 người/ km2 + Thấp nhất: Huyện Tiền Hải ( 1000 người / km2) Bài tập 2: Quan sát tháp tuổi thành phố Hồ Chí Minh ( trị số % ) ? Cho biết tháp tuổi có gì thay đổi Hình dáng tháp tuổi 89 có - Đáy tháp - Đáy mở rộng - Thân tháp - Thân thu hẹp hơn - Đỉnh tháp Hình dáng tháp tuổi 99 có - Đáy thu hẹp hơn - Thân mở rộng hơn ? Vậy theo tháp tuổi nào có kết cấu Kết luận: dân số trẻ và tháp tuổi nào có dân - Tháp tuổi năm 1989 có kết cấu dân số trẻ số già - Tháp tuổi năm 1999có kết cấu dân số già
  3. Sau 10 năm dân số thành phố Hồ Chí Minh già đi. Nhóm tuổi: - Độ tuổi lao động tăng tỷ lệ ? Sau 10 năm dân số Thành phố Hồ - Dưới độ tuổi lao động giảm tỷ lệ Chí Minh đã thay đổi như thế nào ? Qua 2 tháp tuổi cho biết: - Nhóm tuổi nào tăng tỷ lệ - Nhóm tuổi nào giảm tỷ lệ Bài tập 3: ( Hoạt động cá nhân ) Giáo viên treo bản đồ dân cư châu á đồng thời học sinh vừa quan sát . Lược đồ H4-4 - Đọc tên lược đồ - Đọc chú giải ? Tìm những khu vực tập trung Siêu đô thị đông dân cư của Châu á ( Tìm Phân bố ven biển của 2 đại dương: Thái Bình Châu đó ) Dương, ấn Độ Dương , Trung lưu, hạ lưu các ? Các siêu đô thị lớn ở Châu á sông lớn thường phân bố ở đâu ? Hãy đọc tên một số siêu đô thị
  4. C. Giáo viên dánh giá kết quả thực hành - Lưu ý kĩ năng đọc. Liên hệ phân tích bản đồ - Tuyên dương nhóm làm tốt. Nhắc nhở cá nhân chưa tốt. - Chấm điểm cho đại diện một số nhóm D. Hướng dẫn về nhà Ôn lại các đới khí hâu chính - Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản