Môn địa lí lớp 7 - Thực hành : Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Chia sẻ: motorola1209

Khái niệm về mật độ dân số không đều trên thế giới - Các khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị ở châu á - Nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân số và các đô thị trên lược đồ dân số - Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ - Đọc sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi một địa phương qua tháp tuổi, nhận dạng tháp tuổi - Vận dụng các kiến thức vào thực tế...

Nội dung Text: Môn địa lí lớp 7 - Thực hành : Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Tiết 4: Thực hành : Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
I/ Củng cố cho học sinh

- Khái niệm về mật độ dân số không đều trên thế giới

- Các khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị ở châu á

- Nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân số và các đô

thị trên lược đồ dân số

- Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ

- Đọc sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi một địa phương qua tháp

tuổi, nhận dạng tháp tuổi

- Vận dụng các kiến thức vào thực tế

II/ Các phương tiện dạy học

- Bản đồ hành chính Việt Nam

- Bản đồ tự nhiên châu á

- Tháp tuổi địa phương nếu có

III/ Tiến trình bài dạy

Bài tập 1: Quan sát lược đồ H4-1. Lược đồ dân số tỉnh Thái Bình
Hoạt động cá nhân

Hướng dẫn học sinh đọc chú giải

trong lược đồ

? Tìm màu có mật độ dân số cao - Mật độ dân số

nhất? Thấp nhất? + Cao nhất: Thị xã Thái Bình> 3000 người/ km2

+ Thấp nhất: Huyện Tiền Hải ( 1000 người /

km2)
Bài tập 2: Quan sát tháp tuổi thành phố Hồ Chí Minh ( trị số % )

? Cho biết tháp tuổi có gì thay đổi Hình dáng tháp tuổi 89 có

- Đáy tháp - Đáy mở rộng

- Thân tháp - Thân thu hẹp hơn

- Đỉnh tháp Hình dáng tháp tuổi 99 có

- Đáy thu hẹp hơn

- Thân mở rộng hơn

? Vậy theo tháp tuổi nào có kết cấu Kết luận:

dân số trẻ và tháp tuổi nào có dân - Tháp tuổi năm 1989 có kết cấu dân số trẻ

số già - Tháp tuổi năm 1999có kết cấu dân số già
Sau 10 năm dân số thành phố Hồ Chí Minh già đi.

Nhóm tuổi: - Độ tuổi lao động tăng tỷ lệ

? Sau 10 năm dân số Thành phố Hồ - Dưới độ tuổi lao động giảm tỷ lệ

Chí Minh đã thay đổi như thế nào

? Qua 2 tháp tuổi cho biết:

- Nhóm tuổi nào tăng tỷ lệ

- Nhóm tuổi nào giảm tỷ lệBài tập 3: ( Hoạt động cá nhân )

Giáo viên treo bản đồ dân cư châu

á đồng thời học sinh vừa quan sát .

Lược đồ H4-4

- Đọc tên lược đồ

- Đọc chú giải

? Tìm những khu vực tập trung Siêu đô thị

đông dân cư của Châu á ( Tìm Phân bố ven biển của 2 đại dương: Thái Bình

Châu đó ) Dương, ấn Độ Dương , Trung lưu, hạ lưu các

? Các siêu đô thị lớn ở Châu á sông lớn

thường phân bố ở đâu

? Hãy đọc tên một số siêu đô thị
C. Giáo viên dánh giá kết quả thực hành

- Lưu ý kĩ năng đọc. Liên hệ phân tích bản đồ

- Tuyên dương nhóm làm tốt. Nhắc nhở cá nhân chưa tốt.

- Chấm điểm cho đại diện một số nhóm

D. Hướng dẫn về nhà

Ôn lại các đới khí hâu chính

- Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản