Môn học: Cây ngô

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
151
lượt xem
36
download

Môn học: Cây ngô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề cương ôn tập tốt nghiệp môn học : Cây ngô ngành trồng trọt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn học: Cây ngô

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP Môn học: Cây ngô Khúa 36 Ngành Trồng trọt PHẦN I Đặc điểm thực vật học của cây ngô 1. Đặc điểm cấu tạo và đặc điểm phát triển của hệ rễ ngô * Đặc điểm cấu tạo - Rễ mầm + Chức năng nhiệm vụ của hệ rễ mầm + Các loại rễ mầm + Quá trình hình thành các loại rễ mầm - Rễ bất định + Các loại rễ bất định + Cấu tạo của các loại rễ bất định * Quá trình phát triển của hệ rễ ngô * Sự khác nhau giữa các loại rễ * Các biện pháp kỹ thuật thích hợp vói từng giai đoạn phát triển của hệ rễ 2. Đặc điểm cấu tạo và quá trình phát triển của thân ngô * Đặc điểm cấu tạo 1
  2. - Cấu tạo ngoài - Cấu tạo trong * Đặc điểm phát triển thân - Các giai đoạn phát triển thân - Đặc điểm của mỗi giai đoạn * Ý nghĩa của việc nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và đặc điểm phát triển của thân ngô. 3. Đặc điểm cấu tạo và quá trình phát triển của lá *Đặc điểm cấu tạo - Nêu các loại lá được hình thành trong quá trình phát triển của cây ngô - Vai trò của lá trong quá trình phát triển của cây ngô * Các biện pháp kỹ thuật làm tăng hiệu suất quang hợp của cây ngô 4. Đặc điểm cấu tạo của hoa * Cấu tạo của hoa đực * Cấu tạo của hoa cái * Sự khác nhau giữa hoa đực và hoa cái * Ý nghĩa của việc nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và quy luật nở hoa ở cây ngô. PHẦN 2 Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây ngô 1. Các giai đoạn sinh trưởng sinh sinh duỡng * Đặc điểm của từng giai đoạn 2
  3. * Các biện pháp kỹ thuật thích hợp với từng giai đoạn 2. Các giai đoạn sinh trưởng sinh thực * Quá trình phát triển của phôi nhũ * Quá trình phát triển của phôi hạt. PHẦN 3 Nhu cầu của cây ngô đối với các điều kiện sinh thái 1. Nhu cầu của cây ngô đối với điều kiện ngoại cảnh * Nhiệt độ - Nhu cầu nhiệt độ trong cả chu kỳ sống của cây ngô - Nhu cầu nhiệt độ của cây ngô ở mỗi thời kỳ sinh trởng * Lượng mưa - Nhu cầu của cây ngô đối với nước trong quá trình sống - Phân chia các giai đoạn sinh trưởng của cây ngô theo nhu cầu nước * Ánh sáng - Nhu cầu của cây ngô đối với ánh sáng - Quá trình quang hợp của cây ngô - Ưu điểm của quá trình quang ở cây ngô 2. Nhu cầu của cây ngô đối với điều kiện dinh dưỡng * Tác dụng của các nguyên tố đa lượng đối với cây ngô - Phân đạm 3
  4. + Vai trò của phân đạm + Lượng đạm bón cho ngô + Biểu hiện của cây ngô khi thiếu đạm - Phân lân + Vai trò của phân lân + Lượng lân bón cho ngô + Bệnh huyết dụ ở cây ngô và biện pháp kỹ thuật áp dụng khi ngô bị bệnh huyết dụ. - Phân kali + Vai trò của phân ka li đối với cây ngô + Lượng ka li bón cho ngô + Biểu hiện của cây ngô khi thiếu kali. * Nhu cầu của cây ngô đối với các nguyên tố dinh dưỡng - Nhóm các nguyên tố cấu tạo lên các bộ phận cây - Nhóm các nguyên tố điều khiển hoạt động sống trong cây. PHẦN 4 Chọn tạo giống ngụ 1. Chọn tạo giống thụ phấn tự do * Đặc điểm cuả giống thụ phấn tự do - Giống địa phương 4
  5. - Giống tổng hợp - Giống hỗn hợp * Phương pháp chọn tạo - Giống tổng hợp - Giống hỗn hợp * Phương pháp chọn lọc trong quần thể - Chọn lọc đám cải tiến - Chọn bắp trờn hàng cải tiến 2. Chọn tạo giống ngụ lai * Phõn loại giống lai * Đặc điểm của giống ngụ lai * Phương pháp tạo giống ngô lai quy ước * Kỹ thuật sản xuất hạt giống lai - Trồng cây bố mẹ - Khử đực trên cây mẹ - Thu hoạch PHẦN 5 Quy trình kỹ thuật trồng ngô 1. Thời vụ gieo trồng * Cơ sở khoa học xác định thời vụ trồng 5
  6. * Thời vụ trồng ngô của 1 số vùng ngô phía Bắc - Vùng ngô Đông bắc - Vùng ngô Tây bắc - Vùng ngô Đồng bằng và Trung du bắc bộ - Vùng ngô Bắc trung bộ 2. Kỹ thuật gieo trồng * Cơ sở xác định mật độ trồng * Kỹ thuật trồng 3. Kỹ thuật bón phân * Cơ sở khoa học xác định liều lượng phân bón và kỹ thuật bón phân cho ngô *Phương pháp bón phân cho ngô 4. Chăm sóc ngô * Các giai đoạn cần tiến hành chăm sóc ngô trên đồng ruộng * Các biện pháp tổng hợp phòng trừ sâu bệnh hại ngô * Đặc điểm của một số loại sâu bệnh chính hại ngô và biện pháp phòng trừ - Sâu xám - Sâu đục thân - Bệnh khô vằn 6
Đồng bộ tài khoản